Höga temperaturer i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Totalförsvarsövning för att hantera väpnade angrepp i norra Sverige

Människor står i en ring inomhus i ett stort rum och lyssnar på en person som pratar.

Foto: Anna-Lena Hesse, Försvarsmakten

Desinformation, IT-attacker, sabotage och till slut ett väpnat angrepp. Det var utmaningar som deltagarna vid en totalförsvarsövning i det Norra civilområdet ställdes inför.

Under två dagar samlades representanter från länsstyrelserna i det Norra civilområdet, Trafikverket, Polismyndigheten och Försvarsmaktens Norra militärregion för att öva på att möta ett väpnat angrepp i norr. Övningen var den första som genomfördes på högre regional nivå sedan den nya strukturen med civilområden trädde i kraft.

Det är mycket glädjande att se det stora antalet deltagare från olika aktörer. Det visar på att alla har insett allvaret i situationen och vikten av att stärka totalförsvaret. Jag tar med mig ett antal områden där vi behöver utveckla både rutiner och olika handlingsmöjligheter för att kunna agera snabbt och rätt, säger överste Lars Karlsson, chef för Norra militärregionen.

Förutsättning för att agera snabbt och effektivt

Under övningen diskuterades olika scenarion från en fredstida kris och fram till högsta beredskap och krig. Myndigheternas olika ansvar och roller, kommunikation till allmänheten och hur vi mest effektivt kan använda våra resurser var några av de saker som diskuterades.

Övningen visade verkligen hur beroende det civila och militära försvaret är av varandra. Vi behöver ett nära samarbete för att totalförsvaret ska fungera på bästa sätt. Med tanke på läget i omvärlden känns det extra viktigt att vi övar och stärker vår förmåga inom det här området. Vi tar steg framåt hela tiden, säger Lotta Finstorp, civilområdeschef i det Norra civilområdet.

Länsstyrelsen Västernorrland var på plats med representanter för flera funktioner inom civila försvaret, däribland landshövding Carin Jämtin.

Att öva tillsammans med övriga tre län och militären i den norra regionen är en förutsättning för att vi tillsammans ska agera snabbt och effektivt om vi ställs inför ett förhöjt hot eller det högsta hotet i form av krig. Vi behöver fortsätta detta, också tillsammans med andra som till exempel civila samhället och näringslivet i Västernorrland, säger landshövding Carin Jämtin.

Möte i totalförsvarsrådet

I samband med övningen genomfördes även ett möte med det nybildade Totalförsvarsrådet. Civilområdeschefen och chefen för Norra militärregionen samlade landshövdingarna, regionpolischefen, regionchefen för Säkerhetspolisen och direktören för Trafikverkets Region Nord för att dela lägesbilder och diskutera aktuella frågor.

Totalförsvarsrådet kommer att träffas regelbundet för att inrikta och besluta i frågor som rör totalförsvaret i det Norra civilområdet.

Om civilområdena

Sverige har sedan den 1 oktober 2022 en ny struktur för civilt försvar och krisberedskap. Länsstyrelserna har delats in i sex civilområden med en ansvarig länsstyrelse per civilområde. Länsstyrelsen Norrbotten är civilområdesansvarig länsstyrelse i det Norra civilområdet där även Jämtlands län, Västernorrlands län och Västerbottens län ingår.

Landshövdingen vid den civilområdesansvariga länsstyrelsen är även civilområdeschef.

Länsstyrelsen Västernorrlands arbete med civilt försvar

Strukturreformen av krisberedskap och civilt försvar på msb.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Torbjörn Westman

Beredskapsdirektör

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss