Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny arena för att skapa en hållbar elförsörjning i Västernorrland

Ett nytt råd som ska verka för en säker och hållbar elförsörjning i länet inleder sitt arbete. Representanter från näringslivet, elnätsägare och akademin har bjudits in till aktiv medverkan av Länsstyrelsen Västernorrland och Region Västernorrland.

Det är en både komplex och högst aktuell frågeställning som ska hanteras i ett nytt mötesforum, ”Råd för hållbar elförsörjning”, som startar upp i morgon, torsdagen den 23 november.

Sveriges elanvändning förväntas vara dubbelt så stor inom 20 år. Sveriges mål är att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Ett delmål är att nå 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Klimatomställning, digitalisering, elintensiva företag och transportsektorn kräver ökad tillgång till hållbar elkraft. Den gröna omställningen i Västernorrland ställer höga krav på samhällets omställningsförmåga och flexibilitet. Det gäller inte minst elförsörjningen.

Det planeras för flera elintensiva etableringar och intresset för investeringar kopplat till gynnsam elproduktion kommer sannolikt fortsätta i vårt län. Ur nationell synvinkel har Västernorrland en gynnsam position resurs- och kapacitetsmässigt inom elområdet, till skillnad från många andra län som i prognoser visar på en kommande brist på både produktion och förmåga till leverans av el. För att det gynnsamma läget ska upprätthållas behöver elsystemet dock utvecklas och förnyas inom både produktion och distribution, lagring och effektiv användning. För det behövs expertis från både producenter, konsumenter och från forskningen och vi behöver arbeta gemensamt utifrån företags och människors behov, säger länsråd Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland.

Målet med uppstartsmötet är att ta fram en riktning för rådet och identifiera möjliga arbetsområden där aktörerna kan samverka. Alltså en konkret plan framåt och i förlängningen skapa en långsiktigt trygg och hållbar elförsörjning i Västernorrland. I flera andra län finns liknande initiativ, exempelvis ACCEL i Västra Götaland och Dalarna som har en färdplan för den framtida elförsörjningen.

Det är viktigt att vi har en gemensam bild av utmaningar och flaskhalsar samt över vilka förutsättningar som finns både nu och i framtiden. För att kunna ha den bilden behöver vi komma i gång och arbeta tillsammans, både strategiskt och operativt, säger Jonny Lundin, ordförande regionala utvecklingsnämnden på Region Västernorrland.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss