Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Norra civilområdet övar och stärker det civila försvaret

Karta över de fyra nordligaste länen i Sverige: Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

I det Norra civilområdet ingår länsstyrelserna i Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.

Länsstyrelserna i det Norra civilområdet övar och deltar i en rad olika aktiviteter i syfte att stärka det civila försvaret i norra Sverige. Senast prövades förmågan att rapportera under höjd beredskap.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har medfört ett behov av att stärka det civila försvaret och förmågan att agera samordnat och effektivt vid krigsfara och krig. En del av det är att kunna rapportera till varandra för att det ska vara möjligt att skapa aktuella lägesbilder och fatta relevanta beslut.

Under höjd beredskap kommer det att vara särskilt viktigt att olika organisationer kan rapportera till varandra och därför har länsstyrelserna i det Norra civilområdet övat på just detta.

Vikten av att öva ska aldrig underskattas. Särskilt inte när vi har en ny struktur för civilt försvar på plats där vi har nya rapporteringsvägar som behöver prövas och utvärderas, säger Karin Börjesson, kanslichef för det Norra civilområdeskansliet.

Övningen genomförs inom ramen för det regeringsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten har fått sedan tidigare om att pröva förmågan att rapportera under höjd beredskap. Utöver rapporteringsövningen har även ett sambandsprov genomförts och övningsserien avslutas med en övning för operativa chefer med fokus på erfarenhetshantering.

Majoriteten av aktörerna i den svenska krisberedskapsstrukturen deltar i de olika aktiviteter som genomförs.

Övningen har gett oss en bra inblick i hur det kan vara att arbeta med att framställa och rapportera lägesbilder under höjd beredskap. Övningen har gett oss den bra bild över styrkor och sårbarheter som finns i de författningsstyrda rapporteringskedjorna och i våra interna rutiner för denna typ av hantering vilket är en av de primära anledningarna att bedriva övning, säger Mathias Bengtsson, övningsledare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Om civilområdena

Sverige har sedan den 1 oktober 2022 en ny struktur för civilt försvar och krisberedskap. Länsstyrelserna har delats in i sex civilområden med en ansvarig länsstyrelse. Länsstyrelsen i Norrbotten är civilområdesansvarig länsstyrelse i det Norra civilområdet där även Jämtland, Västernorrland och Västerbotten ingår. Strukturen innebär till viss del nya bestämmelser vad gäller rapportering och informationsskyldighet under höjd beredskap.

Om Länsstyrelsen Västernorrlands arbete med civilt försvar:

Civilt försvar

Om Strukturreform av krisberedskap och civilt försvar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats:

Strukturreform av krisberedskap och civilt försvar, MSB Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss