Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Besökare positiva till åtgärder i naturområden

Uteplats i naturreservatet. Bänkar och bord och soptunna

En enkät som vi genomfört visar att besökarna naturreservatet Smitingen-Härnöklubb ställer sig positiva till våra åtgärder för att förbättra tillgängligheten för medborgarna.

I naturreservatet Smitingen strax utanför Härnösand har länsstyrelsen gjort det enklare att ta sig fram genom grusning av stigar, upprättandet av ramper, rastplatser med mera. För att veta vad våra medborgare tycker om det här, har de som rört sig i området under sommaren fått chansen att svara på en enkät.

Anledningen till att vi genomfört den här enkäten är att vi vill få mer insikt i vad de som besöker området tycker om åtgärderna eftersom åtgärderna är till för den breda allmänhetens möjlighet att besöka området, säger Per Sander, enhetschef Skyddad natur.

69 procent av de tillfrågade ansåg att det hade blivit bättre och 39 procent ansåg att förändringarna underlättat hens vistelse. 64 procent var mycket positiva till att framtida liknande åtgärder i andra naturområden i länet. 78 procent skulle rekommendera Smitingen-Härnöklubb till andra.

Medborgarna fick också möjlighet att lämna ytterligare synpunkter där det kom fram att i och med att området blivit populärare så har det också medfört mer nedskräpning och att fler soptunnor och oftare tömning kan stävja problemet. Utöver det önskas bättre information och skyltning samt badstegar och fler grillplatser.

Vi kommer att sammanställa och analysera svaren. Fritextsvar ger oss tips på åtgärder och insatser och de kvalitativa resultaten ger oss ledning och stöd för framtida åtgärder och de kommer vi att dela med oss med andra naturförvaltare, säger Per Sander, enhetschef Skyddad natur.

Information om enkäten

Enkätundersökningen pågick mellan juni och september i Smitningen-Härnöklubb.
144 personer svarade på enkäten och 58 procent var i åldern 35-64 år. 22 procent av de som svarade besökte området för första gången och 29 procent besöker det ungefär en gång i månaden.

Respondenterna svarade på frågorna genom att skanna en QR-kod på informationstavlor som satt uppe i området.

Kontakt

Per Sander

Enhetschef, Skyddad natur

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss