Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans sätter vi stopp för drogflödet via nätet

Bild med texten, Drogerna du köper på nätet lämnar spår i samhället. Avstå från att stödja den organiserade brottsligheten"

Den 2 januari 2023 trädde den nya postlagen i kraft. Sedan dess har tusentals beslag av narkotika, dopningspreparat och andra illegala försändelser kunnat göras. Den nya postlagen fungerar och mängden narkotika som skickas via postflödet går att minska.

I samband med att den nya postlagen trädde i kraft började Länsstyrelsen Västernorrland att ta fram en ny arbetsmetod som ska hjälpa till att försvåra för den organiserade brottsligheten, detta genom ökad kunskap och samverkan på lokal nivå. Och arbetet har gett resultat. På nätforum oroar sig köpare för att deras beställningar av illegala varor ska beslagtas av polisen.

Kopplat till den nya arbetsmetoden har länsstyrelsen tillsammans med Gullers Grupp tagit fram fyra kortare filmer som illustrerar problemen med narkotika i samhället. Syftet med filmerna är att belysa att alla som köper och brukar narkotika bidrar till gängkriminalitet. Detta oavsett om man distribuerar droger, partyknarkar eller tar ett piller för att slappna av efter en lång jobbvecka.

Det är mycket diskussioner om partyknarkande och vi tycker att det behöver nyanseras ännu mer. Många som använder narkotika känner sig nog inte tillräckligt träffade av den bilden. Alla som beställer och använder dessa droger bidrar till den samhällsutveckling vi ser. Vissa oftare och mer, men allt räknas. Studentlägenhetens filosofiska grubblanden, krogtoalettens högljudda tyckanden och fredagssoffans ”välförtjänta” verklighetsflykt när barnen somnat, är droppar som kan verka små och obetydliga var för sig, men som tillsammans skapar den fullskaliga översvämning av narkotikarelaterade problem som vi ser i samhället just nu, säger Anna Karlsson, samordnare för narkotikarelaterade frågor vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Till alla som köper narkotika via nätet vill vi med filmerna påminna om att det nu finns en verklig upptäcktsrisk när man köper narkotika på nätet.

Vi hoppas det leder till att fler slutar köpa narkotika och narkotikaklassade läkemedel som också är viktiga inkomstkällor för den organiserade brottsligheten. Polisen har gjort en uppföljning av den nya lagstiftningen och ser att den fungerar och har potential att fungera ännu bättre genom ökad samverkan. Vår metod Tillsammans mot illegala försändelser kan hjälpa till att implementera lagstiftningen, säger Ulrika Viklund, brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Om arbetsmetoden

Tillsammans mot illegala försändelser är en metod som länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen har arbetat fram. Den är särskilt användbar i mindre och glesare befolkade kommuner med längre till gatuhandel med narkotika.

Mer om metoden och vad du själv kan göra för att skydda din postlåda från att utnyttjas av kriminella.

Tillsammans mot illegala försändelser

Kontakt

Anna Karlsson

Länssamordnare för ANDTS-frågor

Ulrika Viklund

Samordnare för brottsförebyggande arbete

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss