Skyfallsliknande regn i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rekordmånga deltagare på årets Totalförsvarsdagar

Vybild över 230 personer som sitter på stolar framför en scen

Vid årets Totalförsvarsdagar deltog drygt 230 personer. Foto: Anna-Lena Hesse, Försvarsmakten.

I oktober 2013 arrangerades Totalförsvarsdagarna för första gången. Då deltog knappt 50 personer från Försvarsmakten, länsstyrelserna, kommunerna i de fyra nordliga länen och några myndigheter. Årets Totalförsvarsdagar lockade drygt 230 deltagare från en stor mängd aktörer i det svenska totalförsvarssystemet.

Värdar för årets Totalförsvarsdagar var Norra civilområdet och Norra militärregionen.

Det jag verkligen tar med mig från de här dagarna är den gemensamma kraften som finns när det civila och det militära försvaret får möjlighet att mötas på det här sättet. Att det är så många deltagare vid årets totalförsvarsdagar tyder på att de här frågorna är högt prioriterade, säger Lotta Finstorp, civilområdeschef i det norra civilområdet.

Temat för årets konferens var beredskapsplanering, försörjningsberedskap och värdlandsstöd. Tre aktuella områden där det är viktigt att vi ökar vår gemensamma kunskap och förmåga.

Det har varit väldigt givande. Försvarsmakten är beroende av att det civila samhället fungerar för att vi ska kunna bedriva våra operationer, därför är de här dagarna när vi kan planera gemensamt framåt oerhört värdefulla, säger överste Lars Karlsson, chef för Norra militärregionen.

Majoriteten av deltagarna kom från länsstyrelserna, Försvarsmakten, regioner och kommuner. Även Polismyndigheten, som är en viktig del av det civila försvaret, deltog.

Vår huvuduppgift vid höjd beredskap och krig är att fortsätta upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Därför är det viktigt att vi får möjlighet att träffas regelbundet och prata om det arbete vi gör idag och det vi behöver göra framåt. Det har varit bra dagar med tillfällen att knyta kontakter och dela lägesbilder, berättar Kenneth Bergquist, chef för operativa enheten i polisregion Nord.

Under Totalförsvarsdagarna genomfördes en workshop där deltagarna fick möjlighet att diskutera frågor kopplade till värdlandsstöd. Värdlandsstöd handlar om att ge stöd till bland annat utländska militärförband så att de ska kunna verka och lösa sina uppgifter på svensk mark.

Martine Eng, kommunstyrelsens ordförande i Åre, tar med sig några saker hem till sin egen organisation:

Konferensen tydliggör att arbetet med värdlandsstöd är prioriterat och något som vi måste göra tillsammans. Att våga ta steg framåt för att vara förberedd när behovet plötsligt kan uppstå är nödvändigt. Värdlandsstöd påverkar stora delar av vår organisation och nu tar vi de första stegen för att alla berörda ska arbeta mer operativt med detta. Första steget blir att färdigställa krigsorganisationen.

Västernorrlands län hade en god representation från såväl länets kommuner som Länsstyrelsen Västernorrland.

Sveriges kommande Natomedlemskap kommer att ställa flera nya och tydliga krav även på det civila försvaret. Och ett tydligt budskap som vi i Västernorrland kommer att ta med oss, är att vi ska öka involveringen av näringslivet i vår planering för höjd beredskap och uppbyggnaden av totalförsvaret, säger Tobias Lindenkäll, enhetschef för Samhällsskydd och beredskap vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Lotta Finstorp och Lars Karlsson står på en balkong

Lotta Finstorp, civilområdeschef för Norra civilområdet och Lars Karlsson, chef för Norra militärregionen. Foto: Anna-Lena Hesse, Försvarsmakten

Om civilområden

Sveriges länsstyrelser är indelade i sex civilområden. Syftet med indelningen är att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig.

I det norra civilområdet ingår länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Norrbotten är civilområdesansvarig länsstyrelse och civilområdeskansliet är geografiskt placerat i Luleå.

Länsstyrelsernas arbete i civilområdena Länk till annan webbplats.

Kontakt

Karin Börjesson

Kanslichef, norra civilområdeskansliet

Torbjörn Westman

Beredskapsdirektör

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss