Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samarbete för att förbättra älgstammens kvalitet i norra Sverige

Älg står i en lite lätt frostig skogsglänta i dimman.

Länsstyrelserna i norra Sverige har tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Svenska Jägareförbundet och Storskogsbruket inlett ett arbete för att upprätthålla och förbättra älgstammens kvalitet.

Satsningen görs för att får mer kunskap om älgstammen i norra Sverige och för att öka engagemanget för älgförvaltning, exempelvis genom inrapportering av den data som behövs.

Ny forskning i Västernorrland

SLU planerar att genomföra studier med fokus på älgstammens kvalitet genom insamling av prover från fällda älgar inom ett älgskötselområde i Örnsköldsviks kommun. Med kvalitet menas här älgarnas ålderssammansättning, reproduktion, storlek, vikt, energinivåer och stresshormoner. Dessutom studeras älgarnas föda.

De nya studierna kompletterar tidigare forskning där fokus legat på hur älgen påverkar sin livsmiljö: hur de rör sig, hur mycket de äter och hur betandet påverkar skogen, skogens tillväxt och biologisk mångfald.

Resultaten kommer att ge ny, viktig kunskap för älgförvaltningen. Det behövs då älgen förekommer i lägre tätheter än tidigare och livsmiljöerna har förändrats på grund av ökande stammar av andra hjortvilt, ett förändrat klimat och ändrad markanvändning, säger Fredrik Widemo, forskningsledare för projektet på SLU.

Deltagare och ansvar

Dessa aktörer deltar och bidrar på följande vis:

• Länsstyrelserna i Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län ansvarar för det övergripande arbetet.
• Jägareförbundet ger utbildningar.
• Storskogsbruket (de stora skogsbolagen i de olika länen) bidrar med information till jaktlagen och viss finansiering.
• SLU leder ett flerårigt forskningsprojekt för att samla in viktiga data om älgstammens kvalitet.

Länets jaktlag uppmanas rapportera in fällda älgars ålder och vikt

Jaktlagens rapporter via viltdata/jaktrapport eller direkt i länsstyrelsernas älgportal Älgdata bidrar med viktigt underlag. Jaktlagen uppmanas rapportera vikter som oputsade slaktvikter, det vill säga innan man skurit bort eventuella skottskador och liknande. Åldersbestämning ska endast göras utifrån snittade och bedömda tänder.

Mer information

Vill du veta mer om detta? Kontakta vilthandläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland, eller någon av aktörerna i projektet:

Magnus Hansson
Jaktvårdskonsulent, Svenska Jägareförbundet
Telefon: 010-584 70 44 , 076-7766044
E-post: magnus.hansson@jagareforbundet.se

Fredrik Widemo
Universitetslektor och docent, Sveriges lantbruksuniversitet
Telefon: 090-786 81 40
E-post: fredrik.widemo@slu.se

Kontakt

Emil Lindberg

Vilthandläggare, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon: 0611-34 90 43

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss