Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatta spår av narkotika i länets avloppsvatten

Mörk bakgrund och vita kritstreck som bildar den kemiska formeln eller strukturen för MDMA-molekylen.

Den kemiska strukturen för MDMA-molekylen. Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Västernorrland har i en ny rapport sammanställt resultaten av den senaste undersökningen av avloppsvatten. De visar att det finns spår av narkotika i vattnet i samtliga av länets sju kommuner. Nytt är att även spår av ketamin och kristall redovisas.

I samverkan med länets kommuner har prover analyserats från tolv av länets största avloppsreningsverk vid fyra tillfällen under 2022 och ett tillfälle under 2023. Syftet är dels att samla övergripande ögonblicksbilder av bruket av amfetamin, cannabis, kokain, MDMA och Tramadol – samt ketamin och kristall (3-CMC och 4-CMC). Och dels att skapa underlag för lokala lägesbilder till det drog- och brottsförebyggande arbetet som kommunerna ska göra.

Det är svårt att ge en generell bild, för det varierar mellan olika provtagningstillfällen och områden. Vi lär oss fortfarande mycket om hur vi ska tolka resultaten, men det står klart att det finns en god tillgång till dessa substanser i länet, och en efterfrågan. Kristall har kunnat spåras i fem av sju kommuner hittills, säger Anna Karlsson som jobbar som samordnare för frågor om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Hon fortsätter:

Konsekvenserna på sikt får hälso- och sjukvården, brottsbekämpande myndigheter, kommuner, anhöriga och den egna hälsan ta.

Mer information

Om du vill ta del av rapporten i sin helhet finns den på följande sida:

Narkotikaspår i avloppsvatten 2022-2023 Västernorrlands län Länk till annan webbplats.

Mer information kring länsstyrelsens arbete med att samordna och utveckla arbetet mot narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet finns på följande sida:

ANDTS-samordning

Kontakt

Anna Karlsson

Länssamordnare för ANDTS-frågor

Ulrika Viklund

Samordnare för brottsförebyggande arbete

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss