Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad efterfrågan på bostäder i alla länets kommuner

Det kommunala bostadsbolaget Timråbo bygger nya lägenheter i centrala Söråker.

De pågående och planerade industrisatsningarna i länet påverkar bostadsmarknaden i alla länets kommuner. Kommunerna står inför en utmaning i sin samhällsplanering för att klara en ökad efterfrågan på bostäder. Det visar årets bostadsmarknadsanalys.

Länsstyrelsen ansvarar för att varje år ta fram en bostadsmarknadsanalys för länet. Analysen baseras på den bild länets sju kommuner ger av sin specifika bostadssituation.

Årets rapport har tagits fram i ljuset av aktuella och närstående industrietableringar som kommer att öka efterfrågan på bostäder i länets kommuner. Länsstyrelsen bedömer att det kommer att bli en utmaning för kommunernas samhällsplanering som de inte varit med om tidigare.

- Det är lovande att det redan nu finns exempel på nya antagna detaljplaner för nya stadsdelar, nya kvarter samt förtätningar av existerande bostadskvarter för att möta de kommande bostadsbehoven, säger Johan Åkesson, handläggare bostadsförsörjning vid Länsstyrelsen Västernorrland, som tagit fram rapporten.

Han fortsätter:

- Jag är glatt överraskad att kommunerna redan nu samverkar kring bostadsförsörjning kring de stora etableringarna. Det krävs god förberedelse för att klara av både positiva och negativa utmaningar som kommer av stora etableringar. Det är också förtroendegivande att veta att kommuner som kommer att få stora etableringar hämtar erfarenheter från tidigare etableringar i norra Sverige.

Bostadsförsörjning är dock så mycket mer än att bara bygga hus.

- Den gröna omställningen behöver ske tillsammans med ett hållbart samhällsbyggande och en hållbar bostadsförsörjning som tillgodoser alla människors behov. Det handlar om att kunna erbjuda attraktiva boenden för flera olika målgrupper, säger Johan Åkesson.

Mer information

Vill du ta del av årets bostadsmarknadsanalys i sin helhet? Den går att ladda ner och läsa på följande sida:

Bostadsmarknadsanalys 2023 Västernorrlands län Länk till annan webbplats.

På vår webbplats finner du mer information om Länsstyrelsen Västernorrlands uppdrag kring frågor som rör bostadsförsörjningen i länet:

Bostadsförsörjning

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss