Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport jämför arbetsvillkoren mellan kvinno- och mansdominerade yrken i 224 kommuner och 16 regioner

kvinna som går i korridor, äldre personi rullstol längre fram

En ny rapport som flera länsstyrelser ligger bakom visar bland annat att sjukfrånvaron är högre, deltid är vanligare och att arbete på kvällar och helger är vanligare i de kvinnodominerande yrkesgrupperna. Dessutom är antalet medarbetare per chef högre i de kvinnodominerande yrkesgrupperna. De ojämställda arbetsvillkoren är viktiga faktorer bakom kvinnors sämre ekonomi och hälsa och arbetet med dessa behöver prioriteras.

Rapporten Hur jämställda är arbetsvillkoren? - En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken i kommuner och regioner är ett samlat initiativ från 16 länsstyrelser, där Länsstyrelsen Västernorrland är en av dem. Rapporten omfattar resultat från 224 kommuner och 16 regioner. Och i den jämförs ett urval av arbetsvillkor mellan den mest mansdominerade respektive den mest kvinnodominerande yrkeskategorin hos varje kommun och region.

Jämför tio olika villkor

Syftet med rapporten är att synliggöra lokala och strukturella skillnader i arbetsvillkor och att utgöra underlag för fortsatt arbetet med ekonomisk jämställdhet i kommuner och regioner. Rapporten jämför tio olika villkor, till exempel sjukfrånvaro, deltidsarbete, medarbetare per chef, möjlighet till flextid och delade turer. Stress, arbetstrivsel och arbetstid är exempel på faktorer som forskning visar påverkar ekonomin och hälsan.

Rapporten visar några generella slutsatser:

  1. Deltid är vanligare i de kvinnodominerade yrkesgrupperna, vilket får direkta konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten och fördelningen av det obetalda hem och omsorgsarbetet.
  2. Sjukfrånvaron är högre i kvinnodominerade yrkesgrupper, vilket indikerar bristande jämställdhet både gällande arbetsmiljö och det obetalda hem och omsorgsarbetet.
  3. Antalet medarbetare per chef är högre i de kvinnodominerade yrkesgrupperna samtidigt som de kvinnodominerade yrkena oftare innebär arbete med människor, vilket är mer komplext. Det gör det svårare att prioritera bort arbetsuppgifter vilket borde kräva ett närmre ledarskap för att motverka stress och ohälsa.

Deltidsarbetande bidrar till fördelningen

I alla kommuner i Västernorrlands län utom i en, samt i Regionen, är andelen heltidsarbetande klart högre i den mansdominerade yrkesgruppen jämfört med i den kvinnodominerade yrkesgruppen.

- Forskning visar att en högre andel deltidsarbetande bland kvinnor bidrar till att upprätthålla den traditionella fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, säger Jenny Långström, sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Västernorrland.

Rapport: Hur jämställda är arbetsvillkoren? - En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken i kommuner och regioner Länk till annan webbplats.

Mer om länsstyrelsens jämställdhetsarbete

Länsstyrelserna har i uppdrag att verka för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länen, samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Under de kommande åren är frågan om ekonomisk jämställdhet ett nationellt prioriterat område. Länsstyrelsen vill stötta kommunerna och regionerna i deras arbete med jämställda arbetsvillkor för att öka den ekonomiska jämställdheten, förbättra hälsan och stötta kommuner och regioner i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en gemensam strategi för jämställdhet. Regionen, kommuner, andra offentliga aktörer och civilsamhället bidrar i arbetet med att nå ett mer jämställt Västernorrland.

Jämställdhet

Kontakt

Jenny Långström

Särskilt sakkunnig i jämställdhet

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss