Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är det möjligt att söka stöd från Klimatklivet

En grön jordglob ligger på marken bland jord och mossa, en liten växt växer bredvid.

Bild: Olena Rudo, Mostphotos

18 september öppnar Klimatklivet återigen för nya ansökningar om stöd för investeringar som minskar klimatutsläppen. Antalet ansökningar till Klimatklivet var rekordhögt under 2022 och nu är det alltså möjligt att söka stödet igen.

Klimatklivet är ett investeringsstöd för fossilfri teknik och grön omställning, och kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Det är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.

- Vi har haft ett högt söktryck till Klimatklivet vid tidigare ansökningsomgångar och jag ser fram emot många ansökningar i Västernorrland även den här gången, säger Therese Åkerlund, energi- och klimatstrateg vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Stor klimatnytta premieras

Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Det finns en stor potential för klimatinvesteringar som minskar utsläppen inom industrin, transportsektorn och jordbruket, det kan till exempel handla om investeringar i nya laddstationer för elbil, elektrifiering, energikonvertering, biogas och vätgas.

– Klimatinvesteringarna minskar utsläppen och gör samtidigt många företag mindre beroende av fossila bränslen. Det gör företagen bättre rustade för framtiden och stärker Sveriges försörjningstrygghet. Därför är det positivt att vi kan ta emot nya ansökningar igen, säger Anna Bredberg, chef för Klimatklivets transportenhet på Naturvårdsverket.

Kortare projekt hanteras först

I samband med höstens ansökningsomgång kommer Naturvårdsverket och länsstyrelserna börja behandla ansökningar för de klimatinvesteringar som kan slutföras senast i juni 2024. Enligt Klimatklivets nuvarande budget är det mycket medel som ska betalas ut under 2024 samtidigt som budgeten är mer begränsad för 2025 och 2026.

– Vi har goda förutsättningar att bidra till klimatomställning under det kommande året och därför kommer vi börja handlägga de projekt som behöver medel under 2024. Men vi tar självklart emot alla ansökningar och kommer att hantera dem som vanligt i mån av budget, säger Anna Bredberg.

Ansökningstiden varar från 18-29 september. Medlen kommer till största delen från EUs återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Klimatinvesteringsstöd

Kontakt

Therese Åkerlund

Energi- och klimatstrateg

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss