Skyfallsliknande regn i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dramatisk minskning av långskägg i Skuleskogen

Man med lång mätsticka framför ett träd.

Per-Anders Esseen, professor emeritus vid Umeå universitet i Skuleskogen. Foto: Johan Rytterstam

En av de arter som ofta symboliserar Skuleskogens nationalpark är långskäggslaven. Undersökningar visar att antalet träd, med arten på, nästan har halverats under 37 år.

– Att det sedan skulle visa sig att arten gått tillbaka såpass kraftigt som den gjort hade jag inte kunnat föreställa mig, säger Johan Rytterstam, förvaltare på Länsstyrelsen Västernorrland.

Långskägg som i folkmun kallas skogens ”julgransglitter” kan bli flera meter lång. Den är rödlistad och fridlyst i hela landet. Trots detta utgör Skandinavien artens viktigaste utbredningsområde i hela Europa. En av de platser som är känd för sitt långskägg är Skuleskogens nationalpark.

1984 gjordes en heltäckande långskäggsinventering av forskare från Umeå universitet i Skuleskogen. 37 år senare, 2021 gjordes det en uppföljning på initiativ av Johan Rytterstam, förvaltare på länsstyrelsens enhet för skyddad natur. Hans generella känsla var att det blev allt glesare med långskägg i länets reservat där långskägg är utpekat i syftet med skyddet av skogen så också i Skuleskogen. Han kontaktade därför Per-Anders Esseen, en av de forskare som låg bakom de studier som gjordes på 1980-talet, för en eventuell uppföljning. Så blev det också och resultatet blev nedslående förvånande och publiceras nu som en unik långtidsstudie från Skuleskogen.

Minskning med 42 procent

När man jämförde inventeringarna visade resultatet att förekomsten av långskägg minskat med 42 procent i nationalparken sedan 1984. Då för 37 år sedan upptäcktes laven på 355 träd. Dessa märktes med numrerade aluminiumbrickor som placerades vid trädbasen. Under 2021 kunde man lokalisera exakt samma träd med hjälp av metalldetektor.

Klimatförändringar påverkar

Minskningen beror, enligt Per-Anders Esseen, på en kombination av luftföroreningar, klimatförändringar med mildare och snörika vintrar och värmeböljor sommartid.

Förändringar i vintertemperaturer ger mer snöbrott och fallna träd, sommartorka ger ökande barkborreangrepp och varmare höstar ger mer nederbörd, dessa faktorer tillsammans med ett mer intensifierat skogsbruk kan vara bidragande orsaker till att många långskäggspopulationer i Västernorrland minskar, säger Johan Rytterstam.

Han hoppas att ett åtgärdsprogram för arten kan bli verklighet.

– Vi får nog räkna med att arten kommer att fortsätta minska och på vissa platser försvinna helt utan att vi kan göra något åt det, säger han.

Studien har publicerats i tidskriften Forest Ecology and Management, texten är på engelska:

Long-term dynamics of the iconic old-forest lichen Usnea longissima in a protected landscape, Forest Ecology and Management Länk till annan webbplats.

Långskäggslav

Långskägg. Foto: Per-Anders Esseen

Man på en höjd med höstigt gula träd i bakgrunden och en sjö till höger. Foto: Erik Engelro

Johan Rytterstam är förvaltare på Länsstyrelsen Västernorrland.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss