Skyfallsliknande regn i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vanor och upplevelser kring betaltjänster kartläggs i årlig enkät

Närbild på person som sitter vid en bärbar dator och håller i ett betalkort.

Använder du kontanter, digital betalning eller både och? Betalar du dina räkningar i kassan på banken, i din butik eller sköter du det mesta via din dator? Hanterar du dagskassor? Med start idag och under hela september genomförs en årlig enkätundersökning om betaltjänster för att kartlägga vanor och upplevelser. Du är välkommen att svara antingen digitalt eller i pappersformat.

Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland, Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten genomför just nu en årlig undersökning kring hur betaltjänsterna fungerar för privatpersoner, föreningar, företag och kommuner.

- Svaren kan ses som en temperaturmätare och det är angeläget att vi på länsstyrelsen, och Post- och telestyrelsen, får en bild av hur dessa tjänster fungerar eller inte fungerar. Och det främst i landets glesbefolkade delar, säger Henrik Skyttberg, handläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Vi söker svarspersoner – vill du bidra?

Vi önskar enkätsvar från personer i alla åldrar och med olika erfarenheter av betaltjänster. Men vi tittar särskilt på hur dessa tjänster fungerar för personer som är äldre och för personer med funktionsnedsättning.

- Bland annat Pensionärernas riksorganisation (PRO), RSMH, Synskadades riksförbund, Studiefrämjandet, hembygdsföreningar och länsstyrelsernas integrationsnätverk i respektive län har fått enkäten och hjälper till att sprida den, men vi behöver hjälp att nå fler. Därför får du gärna hjälpa oss att svara - och att sprida enkäten vidare, säger Henrik Skyttberg.

Enkäten är öppen den 31 augusti-30 september, är helt anonym och genomförs via det digitala verktyget Webropol. Vill du, eller någon i din bekantskapskrets, hellre svara på enkäten i pappersformat? Då går det bra att kontakta ansvarig handläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland, Henrik Skyttberg, via vår växel: 0611-34 90 00

230930: Enkäten går inte längre att besvara.

Vad är grundläggande betaltjänster?

Som grundläggande betaltjänster räknas:

  • Kontantuttag (ta ut kontanter i automat eller över disk)
  • Betalningsförmedling (betala räkningar, skrivgiro och så vidare)
  • Dagskassehantering (företag och föreningar ska kunna sätta in sin dagskassa).

Mer information om länsstyrelsens arbete med betaltjänster finns på sidan Grundläggande betaltjänster:

Grundläggande betaltjänster

Kontakt

Henrik Skyttberg

Handläggare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss