Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

350 miljoner satsas på laddstationer för tunga fordon

Lastbil på väg i skogslandskap

Energimyndigheten utlyser 350 miljoner kronor i stöd till publik laddning för tunga fordon längs med de större vägarna. I Västernorrlands län prioriteras laddstationer längst med E4 och E14.

Stöd vänder sig till exempelvis företag, institut och aktörer från offentlig sektor och kan gå till såväl nya stationer som till uppgradering av redan befintliga. Det går även att få stöd för batterilager i samband med laddstationen.

Utöver strategiska placeringar längs med de allra största och mest trafikerade vägarna prioriteras att möjliggöra regionala transporter i delar av Sverige där det är gles utbyggnad av laddstationer för tunga vägfordon.

Energimyndigheten lyfter där särskilt fram bland annat E14 mellan Vattjom och Granboda via Torpshammar och Ljungaverk.

Hur mycket kan jag få i stöd?
Stöd kan ges på mellan 70 och 90 procent, där stödnivån blir högre längs vägsträckor med lägre trafikflöden.

När är sista ansökningsdag?
15 september 2023.

När måste laddstationen vara klar?
30 september 2025.

Mer information om stödet finns på Energimyndighetens webbplats:

Utlysning för regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Förnybart i tanken

I Västernorrland och Jämtland finns projektet Förnybart i tanken som stöttar omställningen till en fossilfri fordonsflotta med fokus på tung trafik.

Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen i Västernorrland, Region Västernorrland och Biofuel Region.

Vid intresse av att hitta samarbeten för att kunna etablera lastbilsladdare i Jämtlands och Västernorrlands län kontakta gärna projektet via:

Elisabeth Wickzell
E-post: elisabeth.wickzell@regionjh.se
Telefon: 063-14 65 81

Lena Jonsson
E-post: lena.jonsson@biofuelregion.se
Telefon: 070-306 15 40

Webbinarier för mer information

Energimyndigheten håller webbinarier om utlysningen via Teams:

På mötet informerar de om utlysningen, ansökningsprocessen och bedömningen av ansökningar. Under mötet får du möjlighet att ställa frågor om utlysningen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss