Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbudet upphör

marschmallows på pinne över en öppen eld

Länsstyrelsen kommer att upphäva eldningsförbudet i Västernorrlands län från och med fredag 30 juni 2023 klockan 18.00.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Brandrisken har minskat, men det är fortfarande torrt i markerna på vissa håll. Eldningsförbud utfärdas av länsstyrelsen eller kommunen. Kommunen kan införa lokala eldningsförbud. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud på den plats du befinner dig. Förbud kan införas och upphävas beroende på olika lokala förutsättningar.

Stora mängder regn väntas i länet de kommande dagarna. SMHI:s prognoser, samråd med räddningstjänsterna och MSBs vägledning om eldningsförbud visar att det inte är motiverat att hålla kvar vid ett eldningsförbud. Förbud är en inskränkning och ska användas restriktivt. Även om ett eldningsförbud upphör kan det fortsatt vara risk för bränder i skog och mark.

Nej, eftersom det fortfarande är torrt markerna och risk för skogsbrand ligger kvar så ska man vara extra försiktig när man eldar ute i skog och mark.

  • Använd helst iordningsställda grillplatser.
  • Se alltid till att du har vatten att släcka elden med.
  • Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk ute. Appen hittar du där appar finns.
  • Är brandrisken hög så hitta ett alternativ till att elda eller grilla. En kall smörgås kan vara svalkande i sommarvärmen.
  • Släng aldrig cigarettfimpar i skog och mark. Glöden kan tända en brand.
  • Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.

Kontakt

Samhällsskydd och beredskap

Telefon växel 0611-34 90 00

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss