Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Västernorrland utbildar i våldsförebyggande arbete

Under hösten inleds den första upplagan av processledarutbildningen inom våldsförebyggande arbete i länet. Utbildningen riktar sig till kommuner samt andra myndigheter och organisationer som kommunen samverkar med, som vill utveckla ett mer långsiktigt och systematiskt våldsförebyggande arbete.

Våld kommer i många olika skepnader och former, det kan vara psykiskt eller fysiskt våld, sexuellt eller ekonomiskt våld, eller en kombination av flera. Vi vet att konsekvenserna av våld, utöver fysiskt och psykiskt lidande för de inblandade, innebär att resurser i samhället tas i anspråk. Forskning visar att vi genom tidiga, strukturerade och förebyggande insatser kan minska såväl lidande som samhälleliga ekonomiska utgifter.

Processledarutbildningen i våldsförebyggande arbete fokuserar på just det långsiktiga arbetet.

Samtliga kommuner i länet, regionen, vi på länsstyrelsen och en rad myndigheter i länet samverkar redan mot våld. Processledarutbildningen i våldsförebyggande arbete är en del i det långsiktiga arbetet för att nå visionen om ett jämställt Västernorrland fritt från våld, säger Patrik Gunnarsson, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Västernorrland.

Bidra till förändring

Genom att förändra attityder och utmana stereotypa uppfattningar så kan våldsbenägna personer bli mer motiverade till att förändra sitt beteende. Det är därför viktigt att jobba för en förändring av dessa attityder och normer, för att minska förekomsten av våld. Ett starkt våldsförebyggande arbete kan bidra till förändring . Utbildningen ska inspirera till en vidareutveckling av ett långsiktigt, systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete.

I länet har vi en nollvision att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation ska upphöra. Det handlar om att arbeta systematiskt med våldsförebyggande insatser - hela tiden och på flera nivåer, säger Patrik Gunnarsson, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Västernorrland.

Första upplagan av processledarutbildningen i våldsförebyggande arbete inleds i länet under november 2023. Utbildningsperioden sträcker sig över 1,5 år med tre fysiska träffar. Mellan träffarna genomför deltagarna konkreta hemuppgifter kopplade till den egna kommunen. Under utbildningsperioden ingår även avstämnings- och handledningstillfällen med respektive kommun.

Utbildning i våldsförebyggande arbete

Kontakt

Patrik Gunnarsson

Utvecklingsledare i arbetet mot Mäns våld mot kvinnor

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss