Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lantbruket i Västernorrland i utsatt läge

rundbalar på lägda

I stora delar av landet råder en långvarig torka och risken för foderbrist är överhängande. För att klara läget behöver vi agera i tid och hjälpas åt för att ta tillvara alla möjligheter till skörd.

- Vi samlar in en lägesbild av hur torkan påverkar Västernorrland och kommer bland annat ha regelbundna avstämningar med LRF under sommaren. Målet är att tillsammans kunna möta situationen på bästa sätt, säger Sara Brundin, enhetschef på jordbrukarstöd och veterinär på Länsstyrelsen Västernorrland.

Klartecken att skörda trädor vid torka i Västernorrland

Det finns undantag för extremväder i regelverken för stöden som gör att vi på länsstyrelser kan sätta ner avdrag på skötselvillkor i stöden om felet beror på torkan. Det gäller även fel för träda som har skördats före den 1 augusti i kompensationsstödet. Jordbruksverket och länsstyrelserna bedömer gemensamt att alla lantbrukare som skördar sina trädor för att få foder på grund av torkan kan göra det utan att få avdrag på stöden och utan att först ta kontakt med länsstyrelsen.

Vi kan hjälpas åt i landet

Även om vissa områden och vissa djurhållare i länet klarar sin foderproduktion så finns det behov av hjälp i andra delar av landet. Om mer foder med god kvalitet kan produceras här i länet så finns det möjlighet för oss att skicka ner foder till mer behövande gårdar.

Det finns dock regler att ta hänsyn till. Om du är djurhållare som söker kompensationsstöd och inte befinner dig i ett torkdrabbat område och därför inte har behov av att skörda extra arealer för eget bruk så kan du bidra genom att sälja skörden från en träda. Detta kan du göra redan innan 1 augusti. För att få dispens från regler för kompensationsstödet så måste du vid begäran (ev kontroll) kunna visa dokumentation på att du sålt skörden till ett torkdrabbat område.

Se information på Jordbruksverkets webbplats om du ska köpa eller leverera foder.

Torka, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten jordbrukarstöd och veterinär

E-post till jordbrukarstod.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Telefontid måndagar till torsdagar kl. 09.00-11.30

Telefon 0611-34 90 70

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss