Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Studie ska hitta stoppklossar i länets livsmedelsförädling

Två lokalproducerade ostar från Västernorrland, utsikt över Härnösand i bakgrunden. Foto.

Foto: Kristina Jeppson

Länsstyrelsen är involverad i en ny förstudie som ska kartlägga Västernorrlands livsmedelsförädling och ta reda på vad som krävs för att öka förädlingen i länet.

- Det finns inte så mycket förädling av mat i Västernorrland, vad beror det på, undrar projektledare Emelie Tillander, Hushållningssällskapet, som hoppas kunna identifiera utmaningar och hinder innan april 2024 då studien ska vara klar.

Förstudien kallas Utvecklingsarena livsmedel och är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet, LRF och Länsstyrelsen Västernorrland. Den medfinansieras även av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västernorrland. Syftet med studien är att ta reda på vilka åtgärder som behöver göras för att öka livsmedelsförädlingen i Västernorrland.

- Ökad förädling skulle ge större efterfrågan på lokalproducerade livsmedel, vilket i sin tur bidrar till ökad sysselsättning och tillväxt i hela länet, berättar Mirjam Åkerström som sitter med i styrgruppen för den nya förstudien, som representant från länsstyrelsen.

  • Kartlägga företag som förädlar livsmedel i Västernorrland
  • Intervjua dessa företag för att undersöka vilka utmaningar och hinder de ser för att utvecklas och ta fram nya produkter
  • Sammanställa förslag på insatser och stödstrukturer som kan stimulera utvecklingen av befintliga och nya företag
  • Förbereda förslag till genomförande utifrån resultaten

Kontakt

Vill du veta mer om förstudien? Kontakta Emelie Tillander, projektledare, Hushållningssällskapet.

Vill du veta mer om länsstyrelsens arbete med Västernorrlands livsmedelsstrategi? Kontakta Mirjam Åkerström.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss