Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om ändringstillstånd

Kungörelse

Härnösand Energi och Miljö AB har lämnat in en ansökan om ändringstillstånd till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ansökan gäller utökad produktion av biogas och uppgradering till fordonsgas vid Älands återvinningsanläggning. Härnösand Energi och Miljö AB avser bedriva verksamheten på fastigheten Äland 1:32 i Härnösands kommun.

Du kan ta del av handlingarna i ärendet på Servicecenter, Sambiblioteket, Universitetsbacken 3A, 871 80 Härnösand och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.
Meddelanden i ärendet införs i tidningen Ångermanland samt hålls tillgängliga hos de som förvarar akterna.

Om du vill yttra dig ska du göra det senast den 5 juni 2023 via e-post till:
vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via post:
Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand

Ange diarienummer 551-7546-2022.

Kontakt

Frida Uebel

Miljösakkunnig

Ulrika Aronsson

Miljöhandläggare