Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional övning: Skärpt beredskap för Västernorrland

Kö till vattentankar

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Mellan 24 april och 4 maj har länsstyrelsen tillsammans med länets sju kommuner, Region Västernorrland samt Frivilliga motorcykelkåren deltagit i en seminarieövning där scenariot var ett beslut från regeringen om skärpt beredskap.

Övningsscenariot byggde på att främmande makt bedriver sabotage i Sverige genom störningar i el-försörjningen, betalningssystem och dricksvattenrengöring. Den regionala övningen startade med ett övningsfiktivt utskick från Statsminister Ulf Kristersson och Försvarsminister Pål Jonsson om skärpt beredskap.

Enhetscheferna på länsstyrelsen samlades den 26 april för ett övningsseminarium kring länsstyrelsens ledning, struktur och hantering av ett beslut om vad skärpt beredskap innebär för organisationen. Frågor om länsstyrelsens motståndskraft och uthållighet när verksamheten övergår till krigsorganisation var centralt i diskussionerna och har gett insikt kring vilka förmågehöjningar som krävs i krigsorganisationen.

Ett av övningens moment involverade Frivilliga motorcykelkåren (FMCK) som agerade förstärkningsresurs åt Länsstyrelsen Västernorrland och övade ordonnans till övande aktörer. Ordonnanstjänsten med FMCK visar god samverkan och kommer vidareutvecklas till en länsgemensam resurs.

- Länsstyrelsen har upprättat samverkan med en ny samverkanspartner, vi har identifierat möjligheter, frågeställningar och annat som vi behöver ta med oss i fortsatt planering och övningsverksamhet vilket är ett utav de större syftena med att vi genomför sådana övningar. Genom övning höjer vi och bibehåller förmågor vilket vi kommer att fortsätta med under de kommande åren, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör länsstyrelsen.

Samverkanskonferens

Länets kommuner sju kommuner samt Region Västernorrland fick i uppgift att vidta initiala åtgärder vid det fiktiva utskicket om skärpt beredskap. En avslutande samverkanskonferens på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Sandö 4 maj gav möjlighet för diskussion och samverkan mellan länsstyrelsen, kommunerna och regionen. Reflektioner och lärdomar om den egna övande organisationen var mycket uppskattad av alla aktörer på samverkanskonferensen.

- Målet med övning var att tillsammans få öva delar av länsstyrelsens planering inför skärpt beredskap men även att tillsammans samverka med andra aktörer under ett sådant läge. Och övningen visar att vi har en god samverkan mellan länets aktörer även i ett försämrat omvärldsläge, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör länsstyrelsen.

Hur kan du som privatperson öva?

Nedan följer ett scenario från MSB som kan användas för att läsa högt för en grupp, som underlag för diskussion, att iscensätta eller skriva vidare på.

Scenario: När kriget kom (msb.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Torbjörn Westman

Beredskapsdirektör

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss