Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Boende i världsarvet är positiva till ökad turism

Från ovan syns röda stugor runt en vik

Trysunda är en del av världsarvet Höga Kusten.

De som bor i världsarvet Höga Kusten är i mycket stor utsträckning positiva till ökad turism i området. Merparten anser också att naturen kan bevaras på ett bra sätt. Det visar en undersökning som genomförts på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland.

Attitydundersökningen har genomförts under våren 2023 bland ett urval av världsarvets invånare. Resultaten visar att de flesta är väldigt positiva till turismen i området.

- Många som bor i världsarvet är stolta över sitt världsarv och då är det främst då den unika naturen som respondenterna lyfter fram. Vi hade kanske trott att fler skulle uppleva negativa effekter av turismen under högsäsongen, men undersökningen visar att de flesta tycker att antalet besökare är lagom även under sommaren, säger Patrik Bylund, världsarvssamordnare på Länsstyrelsen Västernorrland.

Undersökningen är en del i projektet ”Hållbar platsutveckling i världsarvet Höga Kusten” som nu har avslutats. Men arbetet för ett hållbarare världsarv fortsätter.

- Vi har identifierat fem utvecklingsområden som vi kommer att arbeta vidare med tillsammans med Höga Kusten Destinationsutveckling. Vi vill förbättra infrastrukturen, skapa fler säsonger, engagera lokalsamhället, göra det lättare att göra rätt i naturen samt följa upp besökarnas påverkan på naturen, säger Patrik Bylund.

Ett urval av intressanta fakta

  • Invånarna är generellt sett positiva till att turismen ökar. Endast ett fåtal respondenter (0,4 procent) hade en enbart negativ inställning till den ökade turismen.
  • 98 procent svarade att de kan tänka sig att rekommendera Höga Kusten till vänner och bekanta i mycket stor eller ganska stor utsträckning.
  • Nästan tre av fyra hade kännedom om varför Höga Kusten är ett världsarv. Här var det dock stor skillnad mellan olika åldersgrupper. 84 procent av 50-plussarna år hade kännedom om varför Höga Kusten är ett världsarv, att jämföra med 51 procent inom åldersgruppen 18-49 år.
  • Det är framförallt naturen som gör Höga Kusten unikt och merparten (86 procent) anser att naturen i världsarvet bevaras på ett bra sätt.
  • Över hälften av respondenterna anser att kollektivtrafiken och infrastrukturen är ganska eller mycket dålig.
  • De flesta anser att antalet besökare under sommaren är lagom, men 13 procent anser att det kommer för många till världsarvet under sommaren. 30 procent tycker det kan komma fler besökare under högsäsongen.
  • Hela 70 procent tycker att det är för få besökare under årets övriga nio månader och att man borde kunna ta emot fler.

Om undersökningen

På uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland genomförde Research One telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av boende i världsarvet Höga Kusten. Totalt intervjuades 421 personer under februari och mars 2023, vilket motsvarar nästan 10 procent av invånarna. Syftet var i första hand att kartlägga attityder till turism inom världsarvet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss