Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny ansökningsomgång för bidrag till integrationsinsatser

Närbild på fyra glada personer fotade underifrån, de står i en cirkel och håller om varandra.

Nu finns det medel att söka för dig som ordnar insatser riktade till asylsökande, nyanlända, ensamkommande barn och skyddsbehövande som berörs av massflyktsdirektivet. Västernorrland har totalt 2 331 868 kronor att fördela i 2023 års utlysning av bidragen §37 och §37a.

Bidragen bidrar till att nya metoder kan prövas, att samverkan stärks såväl inom kommuner som mellan kommuner och i relation till aktörer inom det civila samhället.

37a är ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. I årets utlysning av §37a-medel har Länsstyrelsen Västernorrland 813 000 kronor som länets kommuner kan ansöka om. Insatserna kan riktas till nyanlända, ensamkommande barn, asylsökande samt personer som omfattas av massflyktsdirektivet.

- Insatser som särskilt kommer att prioriteras är sådana som syftar till att stödja språkinlärning för föräldralediga och andra personer med små barn. Samt insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där kontakten med en eller flera samverkansparter är etablerad, säger Liv Bystedt, integrationsutvecklare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ansökningsperioden pågår den 11 april–15 maj 2023. Mer information om hur du ansöker och vilka kriterier som behöver uppfyllas för att få din ansökan beviljad finns på:

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

37 är insatser som syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn. I årets utlysning av §37-medel har länsstyrelsen Västernorrland 1 518 868 kronor som länets kommuner kan ansöka om.

- Insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet samt med fokus på jämställdhet kommer särskilt att prioriteras. Därutöver prioriterar Länsstyrelsen Västernorrland även insatser som syftar till att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, säger Assar Häggbladh, integrationsutvecklare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ansökningsperioden pågår den 11 april–31 maj 2023. Mer information om hur du ansöker och vilka kriterier som behöver uppfyllas för att få din ansökan beviljad finns på:

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Kontakt

Liv Bystedt

Utvecklare integration

Telefon 076-045 0932

Assar Häggbladh

Utvecklare integration

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss