Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samarbete framgångsfaktor för hållbart resande

Fyra personer står framför en bildskärm och berättar inför publik i ett konferensrum. Foto.

Jimmy Anjevall, Jämtkraft, Daniel Lundberg, Sundsvall Energi samt Kristina Jeppson och Johanna Bygdell från Länsstyrelsen Västernorrland berättar om projektsatsningar längs Mittstråket, under ett slutseminarium i Östersund.

Projektet Ladda i Mittstråket avslutas. Men det är också starten på nya samarbeten och framtida satsningar.

Länsstyrelsen Västernorrland har under tre år drivit projektet tillsammans med Länsstyrelsen Jämtland, Jämtkraft och Sundsvall Energi. Vid slutseminariet i Östersund deltog ett engagerat gäng med representanter från regioner, kommuner, myndigheter, akademi, politik, energibolag och näringsliv för att ta del av lärdomarna från projektet och diskutera framtida insatser.

Porträtt av Moa Breivik. Foto.

Moa Breivik

- Projektet har inte bara utvecklat infrastrukturen längs Mittstråket utan också bidragit till kompetenshöjning. Det har varit en läroprocess för energibolag och kommuner vilket är jätteviktigt när vi behöver ställa om samhället, säger Moa Breivik, infrastruktursamordnare i Partnerskap Mittstråket och en av deltagarna vid slutseminariet.

Moa Breivik berättar också att samarbetet mellan näringsliv och det offentliga verkar vara en framgångsfaktor.

Porträtt av Johan Brink. Foto.

Johan Brink

- Jag slås av vilka insatser det offentliga faktiskt gör. Dessutom skapar det jobb åt näringslivet, säger Johan Brink, Jemtel, som varit med och gjort alla installationer för Jämtkraft i det här projektet.

Han berättar också att de fått bra kontakt med Sundsvall Energi genom projektet och att det förhoppningsvis kan leda till nya samarbeten.

Mats Lönngren som varit extern utvärderare och följt projektet från starten anser att det är viktigt att fortsätta kommunicera och mäta användningen av de stolpar som installerats även efter projektets slut för att kunna se mönster och behov.

Även Caroline Hilldahl, projektledare vid Östersunds kommun, skickar med frågor och synpunkter till det fortsatta arbetet.

- Det är mycket fokus på vad som tas ifrån oss i stället för vad hållbart resande kan ge oss i form av bättre luftkvalitet och nya frigjorda ytor när vi kan öppna upp staden för annat än parkeringsplatser. Hur gör vi städerna mer attraktiva? Säger hon i den avslutande gruppdiskussionen.

Andra lärdomar från seminariets diskussioner:

  • Det offentliga behöver vara med och stötta upp där det inte finns bäring på marknaden.
  • En stor del av all laddning sker hemma och som det är nu så är det svårt att ladda i flerfamiljshus.
  • Tung trafik står för stora delar av utsläppen, kan vi minska dessa utsläpp har vi kommit långt, till exempel genom el och vätgas.
  • Det finns inte en lösning, flera olika alternativ och energikällor kompletterar varandra.
  • Det offentliga behöver sätta upp spelregler och stötta så att näringslivet kan ställa om.

Elbilsförare har laddat för sex varv runt jorden. (Summering av projektet inför slutseminariet).

Projektet finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Medfinansiärer är även länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland.

Kontakt

Karin Frejarö

Enhetschef, Hållbar regional utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss