Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Starkt engagemang för industrins klimatomställning i Kramfors kommun

En grupp människor står uppställda utanför en gul tegelbyggnad.

Från vänster: Sofia Larsson, Kramfors kommun, Therese Åkerlund, Länsstyrelsen Västernorrland, Monica Nygren, Elpress, Olle Lidgren, Kramfors kommun, Susanne Königson, Kramfors kommun, Magnus Kangas, Mondi, Mikael Berggren, Kramfors kommun, Berit Högman, landshövding i Västernorrland, Marie-Louise Wallberg, RISE Processum, Olof Björkqvist, Mittuniversitetet, Siv Sundström, Kramfors kommun, Jon Björkman Kramfors kommun, Magnus Wikström, SCA, Andreas Sjöholm, Nordtrafo, Björn Gerdin, Gerdins, Maria Sjöström, Länsstyrelsen Västernorrland, Oskar Lindberg, Region Västernorrland, Malin Svanholm, Kramfors kommun, Josefin Nilsson, Region Västernorrland samt Ida Stafrin, Kramfors kommun.

Det bedrivs ett aktivt arbete hos det lokala näringslivet i Kramfors kommun för att bidra till minskade Co2-utsläpp och till genomförandet av de globala målen. Men det behöver och går att göra mer. Det blev tydligt när företag i Kramfors kommun och kommunledningen tillsammans med representanter från Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Mittuniversitet och RISE Processum samlades för ett dialogmöte på inbjudan av landshövding Berit Högman.

Landshövding Berit Högman och kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm välkomnade till dialogmötet. Landshövdingen inledde med att referera till IPCCs senaste rapport som släpptes härom veckan. Den pekar på att fortsatta utsläpp av växthusgaser kommer att leda till en ökad global uppvärmning, och den bästa uppskattningen är att den når 1,5°C på kort sikt i de scenarier och utvecklingsvägar som beaktats.

- Rapporten visar återigen att utvecklingen fortsätter att gå åt fel håll men jag tar fasta på formuleringen ”Det finns ett snabbt försvinnande möjlighetsfönster för att säkra en livskraftig och hållbar framtid för alla”. Vi behöver kraftsamla och agera nu och vi kan bara göra det tillsammans. Det här dialogmötet är ett sätt att identifiera utmaningar och möjligheter för att kunna ta konkreta kliv framåt, säger Berit Högman.

Kompetenshöjning och samordning

Näringslivet har en viktig roll att spela i klimatomställningen och de medverkande företagen Nordtrafo, Gerdins, Elpress, SCA och Mondi gav alla exempel på hur de anpassar och ställer om i sina verksamheter och investerar för att bli mer resurseffektiva och klimatneutrala. Samtidigt finns det mer att göra och fler aktörer behövs för att skapa förutsättningar och lösningar på problem kopplat till bland annat restflöden och produktutveckling men även kopplat till kompetensförsörjning och transporter.

- En tydlig gemensam nämnare för alla medverkande aktörer är att det behövs kompetens för att kunna göra den här omställningen. Det pågår flera kompetensförsörjningsprojekt i länet, idag formulerades ett starkt önskemål om en tydligare samordning för hela länet med ett regionalt kompetensförsörjningsråd, säger Berit Högman.

Konkreta förslag och många möjligheter

Det direkta resultatet av dialogmötet var ett stort antal konkreta förslag och möjligheter på färgglada lappar. RISE processum lyfte bland annat att de kan bidra till att hitta lösningar kring infångning och användning av CO2. Mittuniversitetets forskningsprojekt kring exempelvis cirkulär biomassa kan bidra till produkt- och processutveckling. Region Västernorrland är en viktig aktör och kanal till projektfinansiering med bland annat EU-medel. Länsstyrelsen har en bred roll i både prövning och rådgivning.

I månadsskiftet september/oktober planeras ett möte för att följa upp arbetet och vad som gjorts.

- Vi har tillgång till en enorm kompetens hos aktörerna i vår nära omvärld, idag har vi synliggjort vad vi kan bidra med var och en och försökt ”matcha” våra olika resurser. Det är supertydligt att det privata och offentliga behöver varandra i arbetet för vår kanske livs största uppgift att stoppa klimatförändringarna, säger Malin Svanholm, kommunstyrelsens ordförande i Kramfors.

Tidigare dialogmöten

Sedan våren 2022 har dialogmöten kring klimatomställningen genomförts i Härnösand, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik med olika tematiska inriktningar. Det har handlat om transport och fastigheter, jordbruket och gröna näringar och elförsörjning.

Kontakt

Therese Åkerlund

Energi- och klimatstrateg

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss