Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nationell uppföljning av miljömål lämnas till regeringen i dag

I dag redovisar Naturvårdsverket den årliga nationella uppföljningen av miljömålen till regeringen. Rapporten visar att många myndigheter gör små och stora insatser som har betydelse för att nå målen men att Sverige behöver göra mycket mer.

De svenska miljömålen följs upp varje både på regional och nationella nivå. Länsstyrelserna sammanställer den regionala bedömningen, som också är ett underlag till den nationella uppföljningen som Naturvårdsverket nu lämnat till regeringen.

Fokus i uppföljningen ligger på statligt initierade insatser för att nå målen. Utvecklingen i riket bedöms vara positiv för två miljökvalitetsmål, neutral för nio, negativ för fyra och oklar för ett.

I Västernorrland är bedömningen att inte nå något av miljömålen kommer att nås regionalt fram till 2030, även om vi är nära att nå målen för Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet.

- Många viktiga och värdefulla åtgärder genomförs inom en rad målområden, men åtgärderna är sammantaget för få för att åstadkomma tillräckliga och långsiktiga effekter, säger Rebecka Bjurhall, miljömålssamordnare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Mer om de svenska miljömålen och hur uppföljningen sker:

Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) Länk till annan webbplats.

I januari överlämnade Naturvårdsverket även en fördjupad utvärdering till regeringen av möjligheterna att nå miljömålen:

Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2023 (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Miljömålsuppföljningen i Västernorrland:

Västernorrlands län - Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (rus.se) Länk till annan webbplats.


Sveriges miljömål

Miljömålen består av:

  • Ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen
  • 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till
  • Ett antal etappmål som beskriver de samhällsomställningar som är viktiga steg för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss