• Eldningsförbud i Västernorrlands län

    Brandrisken i Västernorrland är väldigt hög och det råder eldningsförbud i länet från och med 10 juni kl. 08.00. Syftet med eldningsförbudet är att förhindra skogsbränder. /There is a fire ban in Västernorrland County, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samverkan mellan frivilliga försvarsorganisationer

Frivilliga volontärer delar ut mat

Länsstyrelsen Västernorrland bjöd in representanter för frivilliga försvarsorganisationer (FFO) i Västernorrland för att utveckla former för samverkan mellan frivilliga försvarsorganisationer i länet.

Den 26 mars anordnade länsstyrelsen ett möte i Kramfors mellan länets frivilliga försvarsorganisationer. Förutom att berätta om sin egen verksamhet fick deltagarna lyssna till Håkans Staaf från Försvarsutbildarna om hur frivilliga försvarsorganisationer tidigare samverkat i länet samt till Tomas Lindberg från Civilförsvarsförbundet om hur man samverkar i Sollefteå.

Slutligen diskuterades om hur frivilliga försvarsorganisationer skulle kunna utveckla samverkan. Exempel på områden som identifierades som samarbetsområden var kompetenshöjning, rekrytering, marknadsföring och utbildning. Länsstyrelsen fortsätter stödja i arbetet med att utveckla samverkan mellan parterna.

- Frivilliga utgör en viktig resurs i samhället och vi tror att ökad samverkan mellan dem kommer att gynna deras rekrytering och förmåga till att bidra till försvarsviljan, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör.

Kontakt

Torbjörn Westman

Beredskapsdirektör