Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Misstänkt försändelse skickad till länsstyrelsen - händelse avslutad

Länsstyrelsen Västernorrland har idag fått ett brev innehållande någon slags vitt pulverliknande ämne. Polisen har nu hävt avspärrningarna och försändelsen kommer inom kort att hämtas av Polisen.

Uppdatering av händelsen 16.40

Samtliga avspärrningar på länsstyrelsen hävda. Polisens tekniker har säkrat bevis och hämtat försändelsen med det potentiellt farliga ämnet. De medarbetare som haft kontakt med försändelsen har efter sanering och samråd med smittskyddet fått åka hem. Länsstyrelsen arbetar med att säkerställa att de berörda medarbetarna, under omständigheterna, mår bra. Länsstyrelsen är nu öppen för besökare igen.

Uppdatering av händelsen 13.30

Polis, ambulans och räddningstjänst finns på plats för att ta hand om ett misstänkt kuvert som innehåller ett vitt pulverliknande ämne.

Delar av Pumpbacksgatan är avstängd så även entrén till Pumpbacksgatan. Länsstyrelsen uppmanar därför besökare att inte besöka Pumpbacksgatan och länsstyrelsen för tillfället.

Den som behöver lämna byggnaden kan använda nödutgångarna som finns i ändarna på varje korridor.

Tidigare

Brevet inkom till vårt diarium under onsdagsförmiddagen den 29 mars.

Vi vet i nuläget inte vad det är för slags pulver eller om det är farligt.

Händelsen har hanterats enligt vår rutin för hantering av misstänkta försändelser.

Ingen person har kommit till skada vid hanteringen av brevet. De medarbetare som kommit i kontakt med, eller varit i närheten av brevet, mår bra. Kontakt har också tagits med sjukvården för vidare kontroll.

En polisanmälan har gjorts och brevet förvaras i ett skyddat utrymme i väntan på att polisen ska omhänderta det. I nuläget ser vi inga risker för medarbetarna eller deras hälsa kopplat till det inträffade.

Liknande brev har också skickats till andra länsstyrelser runt om i landet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss