Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skogens mångbruk fokus i ny förstudie

En kvinna med grön stickad tröja och brunt hår ligger på magen i skogen med en laptop framför sig och skriver.

Länsstyrelsen Västernorrland har beviljats medel för en förstudie om mångbruk av skog i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Målet med förstudien är att ta fram ett underlag för ett genomförandeprojekt som genom nätverkande och utbildning ska stötta en kapacitetsutveckling av små- och medelstora företag verksamma inom mångbruk av skog.

En mångbrukare är en småföretagare som kombinerar olika verksamheter med traditionellt skogsbruk. Det kan handla om verksamhet inom hälsa och rekreation, kulturmiljö, småskalig träförädling, rennäring, besöksnäring, naturturism och friluftsliv, djurhållning, livsmedelsframställning med skogens som bas, med mera.

Kartläggning och workshops

För att nå målet med förstudien kommer en kartläggning av målgruppen mångbrukare att genomföras i båda länen. Liksom ett antal workshops på olika platser för att tillsammans med befintliga mångbruksföretag och intresseorganisationer identifiera behov och eventuella målkonflikter som hindrar vidareutveckling av mångbruksföretagandet.

- Dagens mångbrukare är oftast små- eller microföretag på landsbygden. Nätverkande och samarbete kan bidra med bättre förutsättningar att möta gemensamma utmaningar. Det kan handla om ökad digitalisering, ökad samverkan och breddning av den egna verksamheten. Behoven som framkommer under förstudien blir utgångspunkten i utformandet av ett genomförandeprojekt, säger Henrik Skyttberg, projektledare för förstudien vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Behöver förstå vilka som är verksamma inom mångbruk

I projektets initiala skede kommer fokus att ligga på framtagandet av en databas som samlar information om vilka företag i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen som är verksamma inom mångbruk.

- Vi behöver förstå vilka företag som är verksamma inom det breda området mångbruk och därför är det viktigt att vi får hjälp med kartläggningen av såväl företagen själva som branschorganisationer, säger Henrik Skyttberg.

Förstudien finansieras av Region Västernorrland och Region Jämtland/Härjedalen och Tillväxtverket samt med stöd ur den europeiska regionala utvecklingsfonden. En likadan förstudie genomförs parallellt i Västerbottens och Norrbottens län. I planen ingår ett utvecklat samarbete mellan förstudien i Västerbotten-Norrbotten och Västernorrland-Jämtland/Härjedalen.

Är du mångbrukare och vill bidra?

Driver du ett företag med skogen som bas eller inspirationskälla? Fram till den 18 augusti 2023 gick det att fylla i ett formulär för att bidra till en kartläggning över hur mångbruket ser ut i vårt län. Informationen kommer enbart att användas inom ramen för projektet samt för utskick av inbjudningar till aktiviteter relaterade till mångbruk.

Aktiviteter kommer att läggas ut i vår kalender framöver med mer information samt möjlighet att anmäla sig.

Vill du veta mer?

Information om förstudien finns på sidan Tillväxt i avsnittet Mångbruk i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen:

Tillväxt

Kontakt

Henrik Skyttberg

Handläggare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss