Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Projekt för ökad jämställdhet i skogsbranschen summeras

Stora delar av Skogsverige samlas i Sundsvall i dag onsdag den 22 mars. Då bjuder projektet Jämställdhet i skogsbranschen in till slutkonferens med cirka 200 deltagare.

Totalt har 128 företag och organisationer, med sammanlagt 620 deltagare, engagerat sig i projektet som drivs av Länsstyrelsen Västernorrland och som samfinansierats mellan Region Västernorrland och länets skogliga aktörer.

- De slutsatser och lärdomar som gjorts i projektet bidrar till hela länets utveckling och jag hoppas att det arbete som gjorts kan inspirera andra, i skogsnäringen men även inom andra områden. Vi behöver mer jämställdhet inom många branscher, säger landshövding Berit Högman som varit ordförande för projektet och som invigningstalar på konferensen.

Jämställdhetsperspektivet är viktigt för att kunna locka talangerna och klara rekryteringen. I dagsläget står män för över 80 procent av arbetskraften. Utmaningen – och potentialen – ligger därmed i att göra skogsnäringen lika attraktiv för fler och genom det få ett bredare underlag att rekrytera från.

- Vi är övertygade om att det kommer att gå och att det finns en djup insikt i näringen om att kompetensförsörjningen behöver klara av att attrahera alla människor, oaktat kön och bakgrund, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef vid SCA och engagerad i projektets styrgrupp.

För att skapa förändring räcker det inte att bara anställa fler kvinnor. En av slutsatserna i projektet är branschen måste synliggöra rådande normer kring män och maskulinitet och arbeta med sin kultur och sitt ledarskap.

- Projektet har gett energi till vårt jämställdhetsarbete och det är en styrka att vi kan jobba med detta tillsammans med många andra företag. Erfarenhetsutbytet vi haft under dessa år lyfter både vårt eget arbete och hela branschen, säger Mathias Westerlund, regionchef vid Holmen och engagerad i projektets styrgrupp.

Se fler röster om jämställdhetsarbetet i skogsbranschen

I filmen kan du Lyssna till vad landshövding Berit Högman, Mathias Westerlund från Holmen, Jonas Mårtensson från SCA och Fredrik Lundqvist, Skogsstyrelsen, ser för vinster med projektet.

Kontakt