Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Elbilsförare har laddat för sex varv runt jorden

Närbild på en laddstolpe för elbil. Foto.

P-huset Stuvaren i Sundsvall är en av platserna som Sundsvall Energi installerat laddplatser på inom projektet.

Sedan starten 2021 har projektet Ladda i Mittstråket installerat 162 nya laddplatser vid järnvägsstationerna mellan Sundsvall och Storlien, för att bidra till mer hållbart resande. Nu närmar sig projektet sitt slut.

Syftet med projektet Ladda i Mittstråket är att minska klimatpåverkan från persontransporter genom att bygga ut laddinfrastrukturen för laddbara elbilar och underlätta för kollektivt resande.

- Vi har i stor utsträckning lyckats genomföra det vi tänkt göra i projektet. Vi har byggt laddinfrastruktur längs Mittstråket och bidragit till fossilfritt resande i hela stråket. Människor rör på sig. Här har vi jobbat med ett helt stråk, en Europaväg. Och det har varit stort engagemang från både elbolag och kommuner, berättar Karin Frejarö vid Länsstyrelsen Västernorrland, som leder projektet.

Elbolagen Jämtkraft och Sundsvall Energi ansvarar för installation och drift av laddplatserna.

- Genom projektet har vi bidragit till väldigt många laddplatser i regionen, vilket känns väldigt bra. Extra roligt är att se att det bevisligen fanns ett behov, eftersom laddplatserna används mycket, berättar Jimmy Anjevall, Jämtkraft.

Förra året laddades 53 000 kilowattimmar på de stolpar som Jämtkraft installerat i projektet, vilket motsvarar 26 000 elbilsmil (cirka 6 varv runt jorden). Jimmy ser en fördubbling av denna siffra framöver eftersom flera av stolparna inte var på plats förrän sista halvan av förra året.

Behov av fler laddplatser

En av de som använder laddstationerna är biluthyrningsföretaget E-go och deras kunder. Deras bilar är placerade på strategiska platser, som exempelvis tågstationer.

- Vi kan se att våra kunder nyttjar alla laddplatser som Ladda i Mittstråket satt upp. Sådana här projekt är en förutsättning för mobiliteten på en plats. Det är en del av den hållbara platsens utveckling, säger Daniel Arenholm, E-go.

Han ser ett stort behov av fler laddplatser, speciellt i Åre.

- För den yngre generationen är det vedertaget att ta tåget till en destination och hyra elbil där. Framtidens kund tar förgivet att det finns laddstationer, säger han.

Forum för fortsatt diskussion

Karin Frejarö vid Länsstyrelsen Västernorrland upplever att det var mer fokus på åtgärder för att minska utsläppen från transporter när projektet startade än vad det är idag, trots att transportsektorn fortfarande står för stora delar av utsläppen. 29 mars summeras projektet genom ett slutseminarium i Östersund, det blir ett forum för fortsatt diskussion.

- Min förhoppning är att vi samlas och diskuterar behov och insatser framåt. Att vi får en gemensam bild över vad som behöver göras nu. Vi behöver fortsätta jobba för hållbart resande, säger Karin Frejarö.

Projektets övergripande mål är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart transportstråk som främjar övergången till en fossilfri transportsektor. Investeringarna i projektet har skett i samverkan mellan Sundsvall Energi AB och Jämtkraft AB vilka blir ägare till laddstolparna efter projektets slut. Projektet finansieras till 50 procent med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Medfinansiärer är även Länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland.

Förutom målet att bygga 85 nya laddstolpar (med 2 laddplatser vid varje stolpe) fördelade på alla järnvägsstationer med tåguppehåll mellan Sundsvall och Storlien, ska också andelen elbilar i Västernorrlands och Jämtlands län öka betydligt jämfört med 2019.

Enligt projektets utvärdering har andelen nyregistrerade laddbara personbilar ökat i kommunerna längs Mittstråket, från 7 % 2019 till 49,3 % 2022.

Kontakt

Karin Frejarö

Enhetschef, Hållbar regional utveckling