Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 10-11

Landshövdingemöte i Stockholm, avstämning med Skogsstyrelsen och möte med den nya vattendelegationen står på programmet under den närmaste tiden för landshövdingen i Västernorrland, Berit Högman.

Här är ett urval av landshövdingens aktiviteter under de kommande veckorna:

  • Möte med Landshövdingekollegorna i norra Sverige. Denna gång träffas kollegorna i Lycksele med Landshövding Helene Hellmark-Knutsson som värd. Under mötet diskuteras gemensamma frågor för norra Sverige och kollegorna får också en fördjupning i samisk kulturs situation idag.
  • Landshövdingemöte i Stockholm. På dagordningen står bland annat diskussion om hur vi kan organisera och strukturera det gemensamma arbetet mellan samtliga länsstyrelser.
  • Möte med Skogsstyrelsen. Två gånger om året har länsstyrelsen en avstämning med Skogsstyrelsen kring gemensamma angelägenheter.
  • Den nya vattendelegationen för Bottenhavets Vattenmyndighet har sitt första möte som Landshövding Berit Högman leder.
  • Heldagsmöte med länsstyrelsens ledningsgrupp där vi fortsätter arbetet med ledarskapsutveckling för att nå våra mål.
  • Interna möten och planering.

Kontakt