Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt på tolv lodjur i Västernorrland

Vit djup snö med spår

Spår efter lodjur.

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt på tolv lodjur i Västernorrlands län. Beslutet att tillåta licensjakten har i huvudsak som syfte att dämpa lodjurens skador på renskötseln. Jakten tillåts från 1 mars till och med den 15 april, eller tills att djuren är fällda i respektive delområde.

Årets inventering avslutas den 28 februari och den visar preliminärt på ett något lägre resultat än under fjolåret. Länets förvaltningsmål är 16 lodjursföryngringar (honor med ungar) och stammen tillåts variera mellan 13–22 föryngringar. Under fjolårets inventering dokumenterades 19 föryngringar.

Länsstyrelsen räknar med att licensjakten ska hålla stammen på nuvarande nivå eller begränsa den något och samtidigt erbjuda en värdefull jaktlig resurs. Den beslutade tilldelningen tillåter lodjursstammen att förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, både nationellt och i det norra rovdjursförvaltningsområdet där Västernorrlands län ingår.

Länsstyrelsen har beslutat om tre jaktområden

  • Område 1: Fyra lodjur, del av Örnsköldsvik och Sollefteå kommun.
  • Område 2: Sex lodjur, del av Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Sundsvall och Timrå kommun.
  • Område 3: Två lodjur, del av Ånge kommun.

Typgodkända fällor för levandefångst får användas om de är anmälda till länsstyrelsen senast den 28 februari.

Länsstyrelsen beslutar inte om något undantag för att tillåta spårsökning med motordrivna fordon.

Du som vill jaga lodjur måste läsa och känna till villkoren i beslutet. Du måste också hålla dig uppdaterad om återstående tilldelning. Du hittar alla villkor för licensjakten i beslutet med diarienummer: 218-9341-2022.

Beslutet om licensjakt efter lodjur i Västernorrlands län 2023 finns på sidan Jakt och vilt under avsnittet Regler och tillstånd för lodjursjakt

Information om tilldelning samt anmälan om fällt lodjur

Information om vad som återstår av tilldelningen kommer att finnas på länsstyrelsens telefonsvarare som nås via telefonnummer: 0611-34 91 53.
Den som fäller ett lodjur meddelar det snarast och senast inom en timme efter att djuret fällts via telefon: 0611-34 92 12.

Kontakt