Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Första mötet för nyvalda delegationen

Deltagare i det första mötet med den nyvalda Viltförvaltningsdelegationen i Västernorrland, överst från vänster: Mickael Backman (Trafiksäkerhet och illegal jakt), Gunilla Kjellsson (ägare och brukare av jordbruksmark), Håkan Svensson (förtroendevald), Mikael Ahnström (förtroendevald), Lars Bergman (yrkesfisket), Bengt Sörlin (förtroendevald), Peter Ledin (förtroendevald), Margita Sjöberg (Fäbodbruket), Sofie Holmgren (natur och ekoturismföretagen), Sven Norgren (jakt- och viltvårdsintresset), Thomas Kroik Kristoffersson (rennäringen), Susanne Königson (näring och turism), Göran Tjernberg (skogsnäringen), Lars Bengtsson (naturvårdsintresset), Susanne Rantakokko (friluftsintresset), Anneli Åslund (naturvårdsintresset), Berit Högman (landshövding), Kjell Bergkvist (förtroendevald), Manjula Gulliksson (yrkesfisket), Wiltrud Daniels (naturvårdsintresset).

Den nyvalda Viltförvaltningsdelegationen i Västernorrland har haft sitt första möte. Diskussionerna handlade bland annat om miniminivåer för de stora rovdjuren och om jämställdhet i viltförvaltningen.

Sessionssalen på Länsstyrelsen i Härnösand fylldes på tisdagen av den månghövdade delegationen som består av 17 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Viltförvaltningsdelegation samverkar med länsstyrelsen och beslutar i övergripande frågor som berör jakt, viltvård och rovdjur.

- Det finns mycket kunskap och erfarenhet samlat i det här rummet, vilket är en bra grund för att vi tillsammans ska kunna skapa en god viltförvaltning i Västernorrland, säger landshövding Berit Högman.

Ledamöterna är valda på fyra år och representerar ett brett spektrum av samhället. Landshövdingen är ordförande och bland ledamöterna finns politiska företrädare men även ledamöter med kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt, jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, jordbruk, natur- och ekoturism, yrkesfiske, rennäring, fäbodbruk och skogsnäring.

Syftet med länsvisa viltförvaltningsdelegationer är att öka det regionala ansvaret för förvaltningen av rovdjur och övrigt vilt. På mötet diskuterades bland annat licensjakten på lodjur och hur viltförvaltningen kan bli mer jämställd. Det påbörjades även ett arbete kring miniminivåer för de stora rovdjuren i länet.

- Vi har haft en mycket god uppslutning på mötet och bra diskussioner om rovdjursförvaltning, arbetssätt och metoder, sammanfattar Berit Högman delegationens första möte för året.

På länsstyrelsens webbplats finns mer information om viltförvaltningen och länsstyrelsens arbete med jakt- och viltfrågor

Kontakt