Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 4-5

Västernorrlands landshövding Berit Högman träffar länets nya kommunledningar på Residenset, står värd för Tillväxtlabbet och leder Viltförvaltningsdelegationen. Det är några av aktiviteterna under den närmaste tiden.

Här är ett urval av landshövdingens aktiviteter under de kommande veckorna:

  • De nyvalda kommunledningarna i länet samlas på Residenset och landshövdingen presenterar Länsstyrelsens arbete, lyssnar in kommunernas behov och fokusområden.

- Samarbetet med alla kommuner är oerhört viktigt för att vi ska klara vårt uppdrag, säger Berit Högman.

  • Medverkar i utvecklingsdagar tillsammans med myndighetschefer över hela landet med fokus på god förvaltningskultur.
  • Deltar i diskussion med andra landshövdingar om hur vi kan öka trähusbyggandet i landet.
  • Medverkar på Skogens dag i Stockholm, ett årligt arrangemang som sätter fokus på vårt gröna guld tillsammans med forskare och beslutsfattare.
  • Leder första mötet med nyvalda Viltförvaltningsdelegationen som på regional nivå beslutar i övergripande jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.
  • Står värd för ledarnätverket Tillväxtlabbets träff med ledare från såväl privat som offentlig sektor i länet. Fokus är hur vi tillsammans skapar tillväxt i länet.
  • Besöker Matsfors servicehus och gästar Pratbubblan som är en viktig och vital mötesplats för äldre.

Kontakt