Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny vägledning för kommunikation vid kriser

En tyfon sitter på en stång.

Hesa Fredrik är en del av det svenska varningssystemet och sitter ofta på hustak i centrala lägen.

En ny vägledning ska ge stöd till kommuner, myndigheter och andra för att kunna kommunicera med allmänheten vid en samhällsstörning.

En stor del av samhällets kommunikation sker i dag digitalt. Det gäller även myndigheternas kommunikation som till stor del är internetbaserad och teknikberoende.

- Vi ser att de digitala kanalerna är sårbara och kan störas av väderhändelser med exempelvis elavbrott eller genom medvetna angrepp som till exempel cyberattentat. Därför måste vi ha en beredskap för att kunna nå ut på andra sätt, säger Thomas Ekenberg, kommunikatör vid Länsstyrelsen Västernorrland, som har ingått i den arbetsgrupp inom länets kriskommunikationsnätverk som tagit fram vägledningen och där även kommunikatörer från Sundsvall och Ånge kommuner samt regionen deltagit.

Vägledningen erbjuder råd och checklistor för vad som är bra att komma ihåg eller åtgärda före en samhällsstörning men även under en pågående händelse. Det kan handla om att ersätta eller komplettera de ordinarie kanalerna med till exempel tryckt information och direkt, mellanmänsklig, kommunikation som informationsmöten eller uppsökande verksamhet.

- Det här är en viktig pusselbit i det arbete som bedrivs i länet för att stärka totalförsvaret och öka samhällets robusthet inför kriser och krig. Det förändrade säkerhetsläget har ytterligare aktualiserat behovet av alternativ för myndighetskommunikation om de ordinarie kanalerna medvetet störs ut eller förlorar allmänhetens förtroende, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Vägledning för alternativa kanaler - Kommunikation under störda förhållanden Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll i länets krisberedskap

Kontakt