Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens inventering av stora rovdjur är igång

rovdjursspår

Snön har lagt sig i Västernorrland och den årliga inventeringen av stora rovdjur har dragit igång för att ta reda på hur många rovdjur som finns i vårt län och var de finns. Allmänheten kan också vara med och bidra till inventeringen genom att rapportera in observationer.

Länsstyrelsen Västernorrland inventerar årligen lodjur, varg och järv. Inventeringarna utförs enligt Naturvårdsverkets instruktioner och är en del av viltförvaltningen i Sverige. Kunskap om rovdjursstammarnas storlek, utbredning och hur stammarna utvecklas över tid ger möjlighet till en ansvarsfull och långsiktigt hållbar förvaltning av arterna.

Inventeringarna pågår bestämda tider under året, beroende på art och dess fortplantingsbiologi. De olika inventeringsperioderna ser ut som följande när det gäller spår eller observationer av två djur eller fler tillsammans:

Lodjur: 1 oktober–28 februari
Varg: 1 oktober–31 mars
Järv: 1 februari–31 juli.

Under den tid inventeringen pågår är spår och observationer av två eller fler djur tillsammans av intresse. När det gäller varg är dock alla rapporter intressanta.

Rapporter från allmänheten är värdefulla

Allmänheten kan hjälpa till att bidra till inventeringen. Om du ser ett rovdjur, spår eller spillning, eller om din viltkamera fångar ett rovdjur på bild får du gärna rapportera in det till oss. Du kan rapportera in observationer via appen Skandobs eller Skandobs webbsida:

Skandobs (Skandobs.se) Länk till annan webbplats.

Mer information:

Om du vill hjälpa till med inventeringen har Viltskadecenter tagit fram en spårguide som du kan använda dig av:

Böcker från Viltskadecenter: Spår och spårning av stora rovdjur Länk till annan webbplats.

På webbplatsen rovbase.se är det möjligt att följa Länsstyrelsens kvalitetssäkringar av rovdjursobservationer:

Rovbase Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss