Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 2-3

Här presenteras ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter under de kommande veckorna.

  • Tar emot besök av Riksdagens trafikutskotts socialdemokratiska ledamöter. Samtal med kommun-och regionföreträdare samt presentation av företaget Green City Ferries.
  • Deltar i Landshövdingemöte med bland annat budgetfrågor.
  • Firande av Fritidsbanken Sverige som fyller 10 år. ”Jag var med när Fritidsbanken föddes i Deje i Värmland och när vi nu i Västernorrland är ett av Sveriges fritidsbankstätaste län måste detta firas!”
  • Styrgruppsmöte i projektet "Jämställdhet i skogsbranschen" inför det avslutande seminariet i mars.
  • Möte med referensgruppen för översynen av länsstyrelsernas gemensamma strukturer och samarbetsprojekt.
  • Deltar i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s återkommande samverkanskonferens.
  • Frukostmöte via länk om hur vi jobbar vidare med våra goda landsskapsrätter.
  • Styrgrupp i Myndighetsnätverket i Västernorrland.
  • Deltar i årets Sverigemiddag på Kungliga slottet med gäster från länet.

Kontakt