Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tydliga spår av narkotika i länets avloppsvatten

Gulgröna kapslar på ett bord.

Analysresultaten som Länsstyrelsen Västernorrland sammanställt visar att det finns spår av narkotika i vattnet i samtliga av länets kommuner. Beräkningar visar också att narkotikaanvändningen kostar samhället stora summor.

I samverkan med länets kommuner har prover analyserats från 12 av länets största avloppsreningsverk vid två tillfällen 2020, fyra tillfällen under 2021 och ett tillfälle under 2022. Syftet är att samla övergripande ögonblicksbilder av bruket av amfetamin, cannabis, kokain, MDMA och Tramadol.

Överslagsräkningar på gatuvärdet utifrån analyserna visar att den organiserade brottsligheten tjänar miljoner på västernorrlänningars droganvändning varje år.

- Vi lär oss fortfarande hur vi ska tolka resultaten och är därför försiktiga med att dra slutsatser. Men det står klart att det finns en god tillgång till dessa substanser i länet, och en efterfrågan. Notan får hälso- och sjukvården, brottsbekämpande myndigheter, kommuner, anhöriga och den egna hälsan på sikt ta, säger Anna Karlsson som jobbar som samordnare för frågor om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Vid årsskiftet ändras postlagen för att minska internethandeln av illegala droger. En lagändring som Länsstyrelsen varit med i framtagandet av och som ger möjlighet för polisen att få information om försändelser som misstänks innehålla narkotika, vapen och andra illegala föremål.

- Vi vet att näthandeln med narkotika är större här än i södra Sverige och hoppas att färre i länet ska våga beställa narkotika på nätet när det finns en reell risk för upptäckt. Något som vi förhoppningsvis också kommer att se spår av i kommande analyser av avloppsvattnet, säger Ulrika Viklund som är brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelsen Västernorrland.

Narkotikaspår i avloppsvatten 2020-2021 samt omvärldsbevakning om narkotika Länk till annan webbplats.

Kontakt