Snöfall i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen lanserar kampanj mot sexköp och prostitution

En av tio (9,4 procent) av Sveriges manliga befolkning har någon gång gett ersättning för sexuella tjänster. För att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål genom för nu länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland en gemensam informationskampanj.

Det är övervägande kvinnor som utnyttjas i sexhandeln i dag, men även många män. Det är främst män som köper sexuella tjänster. Enligt en undersökning gjord av Folkhälsomyndigheten 2017 har 9,4 procent av landets manliga befolkning någon gång köpt sex. Undersökningar visar även att många av sexköparna lever i parrelationer, har barn, vanliga jobb och umgängeskretsar.

Kampanjen lyfter det faktum att sexköp är ett brott och att det alltid är den som utnyttjas i sexhandeln som betalar det högsta priset.

– Med kampanjen vill vi visa att oavsett vem sexköparen är så bidrar hen till att skapa en sexhandel med fysikst och psykiskt våld, drogmissbruk och utanförskap. Sexköp är ett brott och det är alltid den som utnyttjas i sexhandel som betalar det högsta priset. Vi önskar att fler utsatta i sexuell exploatering uppmärksammas och får stöd och hjälp, säger Hannah Kejerhag Oldenmark, utvecklingsledare för våld i nära relatioer, Länsstyrelsen Västernorrland.

Kampanjen kommer att spridas på sociala medier och på digitala skärmar runtom i länen. Målgruppen är allmänheten, med ett särskilt fokus på sexköpare eller potentiella köpare av sexuella tjänster. En annan viktig målgrupp är yrkesverksamma, ideella organisationer och politiskt engagerade som kan bidra till att sprida kampanjen.

Länsstyrelsens arbete mot sexuell exploatering, prostitution och människohandel

Kontakt

Hannah Kejerhag Oldenmark

Utvecklingsledare i arbetet mot Mäns våld mot kvinnor

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss