Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans stärker vi vår motståndskraft vid kris och krig

Ett grupp personer står på en snöklädd altan.

Utbildningen samlade ett 20-tal chefer från länets kommuner, regionen och länsstyrelsen.

Länets kommuner har tillsammans med regionen och länsstyrelsen tagit viktiga steg för att höja kompetensen vid samhällsstörningar.

- Det handlar om att säkerställa en effektiv samverkan mellan aktörerna för att stärka vår civila beredskap och motståndskraft, säger länsrådet Daniel Gustafsson.

Kommunchefer, regiondirektör, länsråd och flera andra företrädare för länets alla kommuner, Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland har genomfört en utbildning med fokus på att öka deltagarnas förmåga att leda arbete vid samhällsstörningar.

- Det är glädjande att se det stora engagemang som finns i länet för att jobba tillsammans och stärka vår gemensamma kompetens kring beslutsfattande och samverkan. Detta är en bra grund för att öka samhället robusthet för olika typer av störningar, säger Daniel Gustafsson, länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Utbildningen är en del i ett utvecklingsprojekt där Länsstyrelsen Västernorrland och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tittar på hur ledning och samverkan i samband med kriser kan utvecklas och stärkas.

- Projektet och utbildningen är resultat av den utvärdering som gjordes i samband med pandemin där vi såg behov att stärka länets förmåga vid kriser. Något som är än mer aktuellt i dag med det osäkra omvärldsläget där vi har ett pågående krig i Europa, säger Daniel Gustafsson.

Utbildningen har engagerat föreläsare från Mittuniversitet, Lunds universitet, Försvarshögskolan, MSB och Länsstyrelsen. På schemat stod bland annat ledarskap och beslutsfattande under kris, krisförståelse, den svenska förvaltningsmodellen och planeringsarbete för framtiden.

- Genom att träffas, bygga relationer och hitta fungerande sätt att samverka vid en kris och krig har länets motståndskraft ökat. Det är ett styrketecken att kommun- och regionledningarna i länet prioriterar detta, konstaterar Daniel Gustafsson.

Länsstyrelsens roll i länets krisberedskap

Kontakt