Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lämna förslag på begravningsombud för perioden 2023-2026

Närbild på flera brinnande ljus som är utplacerade på en metallställning.

Länsstyrelsen Västernorrland förordnar begravningsombud för Västernorrlands län och Jämtlands län. Nu finns det möjlighet att lämna förslag på begravningsombud för perioden 2023-2026.

Länsstyrelsen ska enligt 50 § begravningsförordningen (1990:1147) ge kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningssällskap möjlighet att lämna förslag på personer som kan vara lämpliga som begravningsombud.

Ett förordnade sträcker sig på fyra år, med start året efter att val till kommunfullmäktige hållits.

Förslag på begravningsombud ska vara skriftligt motiverade och lämnas senast den 21 december 2022 till Gusten Windelhed via e-post till: gusten.windelhed@lansstyrelsen.se.

Mer information om uppdraget och vilka som är begravningsombud:

Begravningsombud

Kontakt

Gusten Windelhed

Förvaltningshandläggare