Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatförändringar påverkar världsarvet

Höga kustenbron

Globalt anses klimatförändringarna vara ett av de snabbast växande hoten mot våra världsarv. Förändringarna kommer att få effekter även på vårt närmaste världsarv; Höga Kusten och Kvarkens skärgård. Det visar en ny rapport som Länsstyrelsen Västernorrland tagit fram tillsammans med finska kollegor.

Länsstyrelsen har, tillsammans med Forststyrelsens Naturtjänster i Finland, tagit fram en rapport som beskriver världsarvets sårbarhet mot klimatförändringar. Arbetet har engagerat många i både Sverige och Finland. Förvaltare, forskare, representanter för berörda myndigheter och lokalsamhällen, medborgarorganisationer samt kommunala och regionala organisationer har deltagit.

- Slutresultatet blev att värdena i Höga Kusten och Kvarkens skärgård är relativt robusta mot klimatförändringarna. Inom en tidshorisont fram till 2050 så har världsarvet en medelhög sårbarhet vilket kommer påverka lokalsamhället i liten utsträckning, säger Patrik Bylund, världsarvssamordnare på Länsstyrelsen Västernorrland.

Metoden som använts kallas CVI, Climate Vulnerability Index, och är framtagen av forskare från James Cook University, specifikt för att användas på världsarv. Metoden tittar främst på effekter eller potentiella effekter på världsarvets värden. I Höga Kusten och Kvarkens skärgårds är det framför allt geologiska värden som påverkas av förändringar i temperatur, nederbörd och havsisarna.

- Dessa geologiska värden är relativt robusta och kommer klara en klimatförändring ganska bra. En slutsats är dock att vandringsleder och stigar kommer nötas mer, då nederbördsmängden ökar och vandringssäsongen blir längre, säger Patrik Bylund.

Rapporten visar också på vikten av förebyggande arbete.

- De identifierade sårbarhetsnivåerna understryker vikten av att världsarvet utvecklar effektiva strategier för att anpassa sig till klimatförändringarna. Resultaten visar dessutom att lokal kunskap och erfarenhet inte endast har en lokal betydelse, utan även ett nationellt och internationellt värde, konstaterar Patrik Bylund.

Arbetet har bedrivits i ett projekt finansierat av EU genom Interreg Botnia-Atlantica.

Läs och ladda hem rapporten (finns endast på engelska) Länk till annan webbplats.

Mer information om världsarvet på länsstyrelsens webbplats

Kontakt