Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Elförsörjningen i Västernorrland lockade många till seminarium

I slutet av förra veckan deltog Svenska kraftnät, Region Västernorrland, länets kommuner och företagarorganisationer på ett kunskapsseminarium om elförsörjningen i Västernorrland. Bakom initiativet står Länsstyrelsen Västernorrland och landshövding Berit Högman.

Det finns en stor efterfrågan på mer el och ökad överföringskapacitet i takt med industrins omställning mot fossilfri produktion och nya etableringar i norra Sverige. Behoven av elanslutning motsvarar ett helt Sverige i energianvändning. Utvecklingen av elnätet måste ske, och det snabbt.

Ett av förmiddagens viktigaste budskap var vikten av dialog och samarbete för att lyckas med omställningen. Genom att aktörerna träffas, delar erfarenheter och skapar en gemensam målbild kan nya arbetssätt utvecklas så att energiomställningen går snabbare. Inte minst gäller det lösningar som gör tillståndsprocesserna för ny energiproduktion och utbyggnad av ledningsnätet effektivare. Med effektivare tillståndsprocesser kan tiden från utredning och analys till driftsatt anläggning förkortas.

– Det är mycket på gång. Alla vi aktörer kan bidra för att få effektiva och säkra processer i tid. Det finns alltid intressekonflikter i all samhällsbyggnad, men desto viktigare att ha dialog och samtal för att förstå varför saker görs på ett visst sätt. Vi i norra Sverige måste förstå att elen kan gå åt båda håll och inte bara söderut, vilket vi behöver i den gröna omställningen, säger Berit Högman, landshövding Västernorrland.

Kunskapsseminariet var det första av två tillfällen. Syftet är att sprida kunskap om utvecklingen av Sveriges transmissionsnät, framtidens elförsörjning och hur man kan arbeta framåt.

Kontakt

Karin Frejarö

Enhetschef, Hållbar regional utveckling

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss