Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 47-48

Här presenteras ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Några av de planerade aktiviteterna för de kommande veckorna är:

  • Medverkar i möte om Regionala skogliga konsekvensanalyser för norra Sverige. Syftet är att presentera de skogliga konsekvensanalyserna för skogens utveckling de kommande 50 åren och vilka konsekvenser olika vägval kan komma att få, ur ett regionalt perspektiv för norra Sverige.

  • Leder årets sista Viltförvaltningsdelegation.

  • Inbjuden till GB Verkstad och Industriers 40-årsjubileum i Sundsvall för att tala om länets framtid kopplat till industrins hållbara omställning och de offentliga aktörernas roll i utvecklingen.

  • Styrelsemöte med Institutet för Framtidsstudier samt efterföljande seminarium om forskningens frihet "How are we to protect academic freedom?".

  • Välkomnar civilminister Erik Slottner till länsstyrelsen. Presentation av Länsstyrelsen Västernorrland och samtal om länets samverkan för grön hållbar omställning.

  • Medverkar vid Sidas 20-årsjubileum i Härnösand med bland annat Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

  • Styrgruppsmöte Myndighetsnätverket i Västernorrland. Planering inför kommande år samt beslut om budget för 2023.

  • Verksamhetsplaneringsvecka för medarbetarna på länsstyrelsen med bland annat myndighetsövergripande seminarier och enhetsövergripande möten för att fastställa kommande års verksamhetsplan.

  • Möte med Stora samverkansrådet och efterföljande adventsmingel på Residenset.

Följ landshövdingen i sociala medier:

Landshövdingen på facebook. Länk till annan webbplats.

Landshövdingen på Instagram: @landshovdingberit

Kontakt

Maria Sjöström

Utvecklingsstrateg