Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gott samarbete kring totalförsvaret i norra Sverige

chefsmöte

Från vänster: Ronny (Säpo), Micael Säll Lindahl (regionpolischef polisregion Nord), Lars Karlsson (chef för militärregion nord), Berit Högman (landshövding i Västernorrlands län), Lotta Finstorp (landshövding Norrbottens län), Lars Lustig (länsråd i Västerbottens län) och Marita Ljung (landshövding i Jämtlands län). Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Samverkan mellan de fyra norrlänen fortsätter inom totalförsvarsfrågor. Den 8 november träffades chefer för länsstyrelserna, militären, polisen och säkerhetspolisen i Östersund för att säkra samarbetet inför nya utmaningar.

Det händer mycket i omvärlden, men grunderna för samarbetet i norrlänen ligger redan fast. Utgångspunkten är fortfarande dokumentet Regional handlingskraft – Handlingsplan för en sammanhängande planering av totalförsvaret i de fyra nordliga länen, som undertecknades i december 2021.

Dokumentet listar sex fokusområden, som alla berördes under mötet i Östersund:

  1. Beredskapsplaner och krigsorganisation
  2. Ledning och samverkan
  3. Försörjningsberedskap
  4. Ge och ta emot stöd
  5. Försvarsvilja
  6. Stärkt informations- och cybersäkerhet.

- Tillsammans kommer vi längre, vår samverkan skapar viktiga lärdomar kring planering och fortsatt handling, summerade landshövding Berit Högman efter mötet.

Kontakt

Torbjörn Westman

Beredskapsdirektör