Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inför Brottsofferkonferensen: Så skyddar du dig mot bedrägerier

Den 10 november genomförs årets Brottsofferkonferens i Sundsvall, ett samarrangemang mellan Brottsofferjouren, polisen och länsstyrelsen. I två artiklar inför konferensen beskriver vi arbetet för att stötta brottsoffer i länet. I den här artikeln berättar polisen hur du kan skydda dig mot bedrägerier.

Erik Hoffman är gruppchef på Bedrägericenter Region Nord på Polismyndigheten. Han beskriver att det är ett konstant högt inflöde av bedrägeriärenden, med cirka fyrtio till åttio ärenden per dag bara i region nord.

- Störst problem ser vi med det som kallas för ”wishing,”, att bedragaren hör av sig via telefon och påstår sig vara från bank, kreditinstitut eller mobiloperatör och förmår personer att exempelvis logga in på sin bankdosa. Då har bedragaren redan påbörjar inloggningen och kan föra över personens tillgångar till annat konto.

Erik Hoffman poängterar att vem som helst kan bli utsatt för bedrägerier, och det är inte längre endast äldre som drabbas. Hans bästa tips för hur du kan skydda dig mot bedrägerier:

  • Köp inget utan att ha sett varan
  • När du handlar på nätet, gör en enkel bakgrundskontroll genom att googla företaget
  • Kom ihåg att inga banker ringer upp sina kunder och pratar om ditt bank-ID
  • Sist men inte minst, var uppmärksam då det ringer från okända nummer, det kan vara en bedragare.

Relaterad information

Mer om Brottsofferjourens arbete:

Brottsofferjourens webbplats Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om Brottsofferkonferensen? Mer information finns i vår kalender:

Kalender

Om brottsofferkonferensen

Brottsofferkonferensen är årligen återkommande. Årets tema är bedrägerier och gängkriminalitet, båda aktuella ämnen i länet. Länsstyrelsen Västernorrland deltar utifrån sitt uppdrag som länets samlande kraft med många uppdrag med starka kopplingar till både brottsoffer och brottslighet.

Kontakt

Emma Wik

Utvecklingsledare i arbetet mot Mäns våld mot kvinnor

Ulrika Viklund

Samordnare för brottsförebyggande arbete