Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inför Brottsofferkonferensen: det viktiga stödet till brottsoffer

Den 10 november genomförs årets Brottsofferkonferens i Sundsvall, ett samarrangemang mellan Brottsofferjouren, polisen och länsstyrelsen.

I två artiklar inför konferensen beskriver vi arbetet för att stötta brottsoffer i länet. I den första delen handlar det om Brottsofferjourens arbete.

Kerstin Nystrand är samordnare på Brottsofferjouren Västernorrland. Hon beskriver hur de är en självklar aktör i arbetet då de ger stöd, råd och information till både brottsutsatta, anhöriga och vittnen. Stödpersonerna från Brottsofferjouren ringer till brottsoffret, lyssnar in och försöker täcka den hjälpsökandes behov, vilket naturligtvis kan se helt olika ut.

- Det kan handla om att informera om brottsoffrets rättigheter vid utredning av brottet, att ge stöd och praktisk vägledning genom att förmedla kontakt med myndigheter och försäkringsbolag, men framför allt att ge brottsoffret medmänsklig hjälp, trygghet och stöd, berättar hon.

Brottsoffret får tid att berätta om sin situation och bli lyssnad till och trodd, att ha någon som kan hjälpa och orientera personen vidare till kontakter med olika stödinsatser där så behövs. Om brottsoffret har behov av stöd på eget språk, kan Brottsofferjouren erbjuda stöd på omkring tjugo olika språk.

Brottsofferjourens vittnesstödjare ger information och stöd genom hela den rättsliga processen. Vittnesstödjarna finns vid tingsrätten, de kan visa brottsoffret hur det ser ut i en rättssal och informera om hur själva rättegången går till och var de olika parterna sitter, vilka uppgifter var och en har och var vittnet eller målsäganden ska sitta i salen. De kan också hjälpa till med att ordna så att brottsoffret får sitta i annat rum i väntan på rättegången, om det känns obehagligt att vistas i samma väntrum som den åtalade.

- Vi kan säga att vi erbjuder stöd för att ge kraften tillbaka för de som blivit utsatta för brott. Vi arbetar under tystnadslöfte och hjälper samtliga drabbade, oavsett brott och våra tjänster är helt kostnadsfria, sammanfattar Kerstin Nystrand.

Relaterad information

Mer information om Brottsofferjourens arbete:

Brottsofferjourens webbplats Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om Brottsofferkonferensen? Mer information finns i vår kalender:

Kalender

Om brottsofferkonferensen

Brottsofferkonferensen är årligen återkommande. Årets tema är bedrägerier och gängkriminalitet, båda aktuella ämnen i länet. Länsstyrelsen Västernorrland deltar utifrån sitt uppdrag som länets samlande kraft med många uppdrag med starka kopplingar till både brottsoffer och brottslighet.

Kontakt

Emma Wik

Utvecklingsledare i arbetet mot Mäns våld mot kvinnor

Ulrika Viklund

Samordnare för brottsförebyggande arbete