Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett nytt reservat har bildats i Kramfors kommun

Tallskog som brer ut sig över klipphäll ner mot havet.

Fanöns naturreservat bjuder både på vacker natur och en vacker utsikt mot havet. Foto: Jonas Salmonsson/Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland har fattat beslut om ett nytt naturreservat i länet. Det rör sig om Fanön, 7 kilometer sydost om Docksta i Kramfors kommun.

Den 19 oktober 2022 fattade landshövdingen Berit Högman beslut om att inrätta naturreservatet Fanön i Kramfors kommun.

- Syftet med reservaten är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Närmare bestämt en brandpräglad hällmarkstallskog, säger Jonas Salmonsson, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Tallar som är flera 100 år gamla

Fanön är en mycket värdefull brandpräglad och solöppen hällmarkstallskog. Reservatet ligger i Höga kusten, på en udde som sticker ut i Ullångerfjärden i nord-sydlig riktning. I området finns många riktigt gamla tallar och bitvis är det rikligt med död tallved. Hällmarkstallskogen i de mellersta och södra delarna är uppskattningsvis 150-200 år gammal. Men det finns äldre tallar i området som är upp mot 400 år gamla. I en studie som Mittuniversitetet gjorde i området 2014, hittades bland annat en tall som grodde år 1580, dog år 2002 och alltså blev 422 år gammal.

Ett område präglat av brand

Från 1500-talet till slutet av 1800-talet har det brunnit 18 gånger i området. Spår efter bränderna i form av brandstubbar och brandljud kan man främst hitta i de centrala delarna av området. Inom området förekommer även den starkt hotade skalbaggen jättepraktbagge som är knuten till brandpräglade tallskogar.

Totalt omfattar reservatet 83 hektar varav 20,5 hektar är produktiv skogsmark.

Mer information

Mer information om länets 226 reservat finns att läsa läsa under fliken Besöksmål samt i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur:

Besöksmål

Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jonas Salmonsson

Naturvårdshandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss