Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 43-44

Här presenteras ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Några av de planerade aktiviteterna för de kommande veckorna är,

  • Medlemsmöte i GD-föreningen. Vid mötet ger Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten, och Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör för Affärsverket Svenska kraftnät en bild över energisystemets funktion och över det rådande energiläget i Sverige och EU och med lite mer fokus på situationen avseende el och elpriser på såväl kort som längre sikt.

  • Länsstyrelsens VP-dag - uppstartsdag för verksamhetsplaneringen inför 2023 tillsammans med alla medarbetare på myndigheten.

  • Ledningsgruppsdag inom Myndighetsnätverket i Västernorrland. Dagen kommer att fokusera på Agenda 2030 med särskilt fokus på fyra mål:
    mål 5 Jämställdhet, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 11 Hållbara städer och samhällen samt mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

  • Välkomnar länets nya och sittande riksdagsledamöter till Residenset för gemensamma diskussioner om aktuella och viktiga frågor för länets utveckling.

  • Dialogmöte i Sollefteå kommun om pågående energi- och klimatarbete hos aktörer som verkar i kommunen. Tema för dagen: ”Skogen och energin: Vad behöver vi hantera och hur hjälps vi åt?”

Följ landshövdingen i sociala medier:

Landshövdingen på facebook. Länk till annan webbplats.

Landshövdingen på Instagram: @landshovdingberit

Kontakt

Maria Sjöström

Utvecklingsstrateg

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss