• Eldningsförbud i Västernorrlands län

    Brandrisken i Västernorrland är väldigt hög och det råder eldningsförbud i länet från och med 10 juni kl. 08.00. Syftet med eldningsförbudet är att förhindra skogsbränder. /There is a fire ban in Västernorrland County, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ytterligare medel för sanering i Nyhamn

Nyhamns gamla industriområde är ett av det mest förorenade platserna i länet. Det måste saneras för att människor och djur ska kunna vistas där utan risk. Saneringen minskar även risken för att föroreningar läcker ut till Svartviksfjärden och vidare ut i havet.

I den första etappen genomfördes provtagningar i området vid de gamla byggnaderna. I nästa etapp ska den gamla deponin norr om byggnaderna undersökas och utredas. Syftet är att i detalj bestämma hur deponin ska åtgärdas.

Sundsvalls kommun är huvudman för projektet. Länsstyrelsens roll är att hantera bidrag och se till att bidraget används på rätt sätt.

– För att kunna ta reda på vilken åtgärd som krävs för att minska riskerna är provtagningar och andra undersökningar en viktig del i arbetet, säger Annika Dahl, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Saneringen av hela det gamla fabriksområdet kommer att genomföras i flera etapper och kommer att ta flera år att genomföra. Den etapp som nu ska genomföras beräknas vara klar under 2024. Parallellt med denna etapp planer projektet för ytterligare etapper.

Länsstyrelsens arbete med förorenade områden

Kontakt

Annika Dahl, miljöhandläggare förorenade områden

E-post: annika.dahl@lansstyrelsen.se

Telefon: 0611- 34 92 43

Kontakt